Wynik badania histopatologicznego

napisał/a: aaniaa89 2011-01-20 17:56
Proszę o przetłumaczenie wyniku badania:
1. Wyskrobiny z kanału szyjki macicy - Dgn. Fragmenta endocervicis in statu epidermisationis cum foci dysplasiae koilocyticae in epithelio plano - CIN I.
2. Wycinki z szyjki macicy - Dgn. Cervicitis chronica cum foci dysplasiae koilocyticae in epithelio plano - CIN I.