Pytanie TK

napisał/a: mras26 2011-01-13 16:10
Witam proszę o zobrazowanie mi następującego wyniku KT

Obserwuje się pogrubienia opłucnowe w obu szczytach płucnych oraz pogrubienia opłucnej ściennej w płatach górnych i w szczelinie międzypłatowej dużej przy płacie środkowym , bez obecności płynu opłucnowego.
W płacie górnym płuca prawego znajdują się nieliczne guzki płucne zlokalizowane podopłucnowo: 7 mm zwapniały, 4 mm i 3,5 mm.
W miąższu płucnym bez świeżych zmian naciekowych bez zmian włóknistych.

Obecne są istotne powiększone węzły chłonne w sródpiersiu i wnękach , węzły te są częściowo zwapniałe w postaci dość słabo wysyconych zwapnien widocznych w serii bez kontrastu : przedmaczyniowe bocznie od łuku aorty ok. 35 x17 mm , przedtchawiczne tworzące niewielki konglomerat ok. 45 x16 mm , duży konglomerat podostrogowych o szerokości i wysokości do 65 mm , węzły w obu wnękach około 20 mm , natomiast węzły pachowe są bardzo małe.

Byż może przyczyną powstania zmian mógłby być proces swoisty.