POLECAMY

Proszę o sformułowanie wyniku MR

napisał/a: xlenka 2017-10-03 17:37
Tętniaków ani malformacji w
zakresie naczyń wewnatrzczaszkowych nie uwidoczniono.

Tętniąca tylna mózgu lewa zasilana jest głównie przez silnie rozwiniętą lewą t. łączącą
tylną, łączy się z układem t. podstawnej przez b.wąskie naczynie. Poza tym budowa koła
tętniczego mózgu typowa. Przepływ przez zatoki żylne zachowany.
W badaniu przeglądowym
głowy zmian ogniskowych w mózgowiu ani cech ciasnoty wewnątrzczaszkowej nie uwidoczniono
(ze względu na ograniczoną ilość sekwencji ocena niepełna).

Zwraca uwagę uwypuklająca się ku górze przysadka, wysokości do 8mm - niepowiększona.
Asymetria sygnału szczytów piramid, zalecane odległe badanie kontrolne.


Polipowate zgrubienia błony śluzowej w lewej zatoce szczękowej.