Zaburzenia nastroju pod postacią depresji

Zaburzenia nastroju mogą obrać jedną z dwóch form: depresji lub manii. Obniżenie nastroju może objawić się jako: epizod depresyjny, depresja maskowana, samobójstwo i dystymia. W czynnikach ryzyka samobójstwa wyróżnia się cechy zespołu depresyjnego oraz cechy demograficzne.
Zaburzenia nastroju pod postacią depresji

Jakie są objawy epizodu depresyjnego?

Do głównych objawów epizodu depresyjnego zalicza się:

 • obniżony nastrój,
 • utratę zainteresowań i zdolności do przeżywania radości (anhedonia),
 • spadek energii, obniżoną aktywność,
 • wzmożoną męczliwość.

Objawy dodatkowe obejmują:

 • osłabienie koncentracji uwagi,
 • zaniżoną samoocenę i brak wiary we własne możliwości,
 • nasilenie poczucia winy i małej wartości,
 • pesymistyczne widzenie przyszłości,
 • myśli, tendencje i próby samobójcze,
 • zaburzenia snu,
 • osłabione łaknienie.

Czym charakteryzują się depresje maskowane?

U dużej liczby osób wykazujących zaburzenia afektywne obraz kliniczny depresji może odbiegać od objawów endogennego zespołu depresyjnego. Objawy te charakteryzują się mniejszym nasileniem, a niektóre wcale nie występują. Może się też zdarzyć, że jeden lub dwa objawy dominują w obrazie klinicznym i stanowią główny problem zdrowotny chorego.

Tego typu postać depresji stanowi problem diagnostyczny i często jest nierozpoznawalna oraz niewłaściwie leczona. Przypuszcza się, że najczęstszą maską depresji są zaburzenia snu. Do innych masek depresji zalicza się przewlekle utrzymujący się lęk o falującym przebiegu, różne dolegliwości psychofizjologiczne i psychosomatyczne (ze strony układu krążenia, przewodu pokarmowego), zespoły bólowe, zaburzenia obsesyjne.

Zobacz też: Na czym polega leczenie zaburzeń nastroju?

Depresja a samobójstwo

Zamachy samobójcze u chorych z depresją wydają się stanowić wydarzenia, które w zrozumiały i oczywisty sposób są następstwem tego stanu psychicznego. Objawy takie jak: pesymizm, poczucie winy, uczucie beznadziejności, negatywne nastawienie do przyszłości, przekonanie o sytuacji bez wyjścia, stanowią wystarczający powód do realizacji zamachu samobójczego, jako jedynego sposobu rozwiązania niekorzystnej sytuacji.

Następujące objawy zespołu depresyjnego wiążą się z nasilonymi tendencjami samobójczymi: zwiększony lęk i niepokój psychoruchowy, któremu towarzyszy bezsenność, poczucie beznadziejności i znalezienia się w sytuacji bez wyjścia, przekonanie o braku możliwości wyleczenia, współwystępowanie ciężkich schorzeń somatycznych, urojenia nihilistyczne, nasilone poczucie winy, nastrój dysforyczny.

Do czynników ryzyka samobójstwa w depresjach zaliczamy:

1. Cechy zespołu depresyjnego:

 • depresja o dużym nasileniu,
 • poczucie winy,
 • poczucie beznadziejności,
 • niska samoocena,
 • anhedonia,
 • przewlekły lęk,
 • bezsenność,
 • ujawnianie myśli lub zamiary samobójcze.

2. Cechy demograficzne:

 • wiek powyżej 45 r.ż.,
 • płeć męska,
 • owdowiała(-y),
 • rozwiedziona(-y),
 • sytuacja socjalna – samotność, brak możliwości liczenia na innych, zła sytuacja materialna,
 • utrata pracy,
 • próby samobójcze w przeszłości,
 • okres żałoby,
 • samobójstwo w rodzinie,
 • nadużywanie alkoholu,
 • zaburzenia osobowości,
 • przewlekłe choroby somatyczne,
 • przewlekła bezsenność,
 • przewlekły ból.

Zaburzenia depresyjne nawracające

Zaburzenia te cechują powtarzające się epizody depresji, bez jakichkolwiek w przeszłości epizodów podwyższonego nastroju lub aktywności, które spełniałyby kryteria manii. Wiek, w którym występuje pierwszy epizod, ich długość, częstość oraz stopień nasilenia wykazuje dużą zmienność osobniczą. Większość chorych między kolejnymi epizodami wraca do pełnego zdrowia.

Zobacz też: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji

Źródło: „Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych”, rozdział 10 „Wybrane zaburzenia psychiczne”, wydawnictwo Continuo.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/rok temu
depresja to trudny temat... moim zdaniem pomóc może tylko rozmowa z psychologiem - tak było ze mną. mam dużo szczęścia ze trafiłam na panią Aleksandrę Gronowską, ktora bardzo mi pomogła.
/3 lata temu
Miewałam duże huśtawki nastrojów. Czasem nawet w ciagu jednego dnia potrafiłam poczuć się świetnie, a potem tragicznie. Nie wiedziałam kompletnie czym to jest spowodowane. Szukając sposobów na rozwiązanie tego problemu trafiłam na stronę moc-energii .pl gdzie zamówiłam oczyszczanie energetyczne. Już kilka dni po rytuale zaczęło być lepiej. Teraz czuję się dobrze przez większość czasu, zauważyłam że trudniej niż kiedyś jest mnie zdenerwować. Tak więc czasem nasze problemy tkwią w psychice, negatywnej energii która płynie przez nasze ciało i nie daje nam cieszyć się życiem.
/6 lat temu
W tym egoistycznym sztywnym świecie człowiek walczy o swoją egzystencję i traci na tym całą swoją energię, zdrowie i życie. Jedynie przejście w zintegrowaną społeczność da człowiekowi równowagę , spokój wewnętrzny i zwolni go z tych powodów, chorób i przeszkód. Jak całe społeczeństwo staje się jak rodziną, każdy człowiek napełnia się wspólną troską, energią strefy stworzenia, Światła i znika powód wszystkich chorób. Więcej na zdrowieducha.pl