POLECAMY

Wysoka samoocena czy już narcyzm?

Narcystyczne zaburzenie osobowości dotyczy mniej niż pół procenta ludności, jednak wiele osób z naszego otoczenia przejawia narcystyczne postawy. Takie cechy jak: brak empatii, skłonność do manipulacji innymi oraz wynikające z tego trudności w utrzymaniu relacji interpersonalnych to tylko niektóre z nich.
Wysoka samoocena czy już narcyzm?

Osobowość narcystyczna jako zaburzenie

O narcystycznym zaburzeniu osobowości możemy mówić, gdy osoba od początku swojego dorosłego życia, w różnych kontekstach, przejawia w sposób trwały postawy wielkościowe w postaci zachowania oraz fantazji, na przykład o byciu adorowanym. Charakterystyczny jest również brak empatii.

Do kryteriów, których spełnienie konieczne jest do diagnozy narcystycznego zaburzenia osobowości, zaliczone zostały między innymi:

  • nadmierne poczucie własnej wartości, znaczenia własnych osiągnięć i zdolności,
  • oddawanie się fantazjom na temat własnych dokonań, władzy, piękna,
  • przekonanie o własnej wyjątkowości i niezwykłości,
  • zawyżona potrzeba bycia adorowanym,
  • skłonność do wykorzystywania innych do osiągania własnych celów,
  • brak empatii,
  • przekonanie o prawie do posiadania specjalnych przywilejów (np. specjalnego traktowania).

Polecamy: Jak rozmawiać o uczuciach?

Osoby narcystyczne dążą do skupienia na sobie uwagi innych i bycia przez nich podziwianymi, uwielbianymi, gdyż stanowi to dla nich substytut miłości.

Mają poczucie, że na szacunek i podziw innych mogą zasłużyć jedynie przez bycie pięknymi i doskonałymi, lecz perfekcjonizm i koncentracja na szczegółach często stanowią przyczynę ich porażki.

Geneza narcyzmu

Według psychoanalityków z narcystyczną osobowością związane są takie cechy jak megalomania oraz zawężenie zainteresowań światem zewnętrznym. Freud twierdził, że u osób narcystycznych energia libido, zamiast zostać skierowana na zewnątrz, na otoczenie, zostaje skierowana do wewnątrz, na własne „ja”.

Narcyzm jest także naturalnym etapem rozwojowym, niemowlęta są skoncentrowane wyłącznie na swoim infantylnym „ja”, faza ta jest określana jako narcyzm pierwotny.

Narcyzm a psychopatia

Co narcyzm ma wspólnego z psychopatią? Jak już wspomniano, osoby narcystyczne nie przejawiają empatii w stosunkach międzyludzkich, skłonne są do manipulowania innymi, by zaspokajali ich potrzeby i oczekiwania.

Narcyzm uważany jest za „jądro” psychopatii i często współwystępuje z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Psychopata traktuje otaczający świat i ludzi jako środki i sposoby na zaspokajanie własnych pragnień. Inny człowiek stanowi dla niego wartość, o ile przedstawia pożądaną właściwość.

Polecamy: Czy masz predyspozycje do depresji?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)