Czy wiesz jak działa pamięć?

Pamięć ma kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się, jest niezbędnym składnikiem naszej tożsamości i warunkiem codziennego funkcjonowania. Jak to się dzieje, że gromadzimy, magazynujemy i zapamiętujemy informacje?
/ 24.08.2010 22:41

Badaniami nad pamięcią człowieka zajmuje się dział psychologii, nazywany psychologią kognitywną.

Zapamiętywanie składa się z trzech faz: zbierania informacji, przechowywania i przypominania ich sobie. Warto wiedzieć, że jest to podział tradycyjny, a niektórzy współcześni psychologowie wyróżniają więcej faz zapamiętywania.

Wyróżnia się dwa rodzaje pamięci – pamięć krótkoterminową i pamięć długoterminową.

Informacje, które odbieramy za pomocą zmysłów trafiają najpierw do pamięci krótkoterminowej, która charakteryzuje się małą „pojemnością”. Kiedy pojawia się nowa wiadomość, wypierana jest ta która wcześniej trafiła do tego podręcznego magazynu.

Powtarzana informacja zostaje wzmocniona, czyli przechodzi do pamięci długoterminowej. Ta, w przeciwieństwie do pamięci krótkoterminowej, może przechowywać ogromną ilość informacji przez bardzo długi czas. Trafiają tam wszystkie wiadomości, których nauczyliśmy się w ciągu życia.

Pamięć można podzielić także ze względu na udział świadomości w przywoływaniu zawartej w niej informacji. Według tego kryterium dzielimy pamięć na deklaratywną, tzn. świadomą i niedeklaratywną – nieświadomą.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)