Ważnym czynnikiem wpływającym na kwalifikację do zabiegu operacyjnego jest wiek pacjenta./fot.Fotolia.

Tajemnica lekarska, a transplantacja

Transplantacje i ich problematyka jest ściśle związana z instytucją tajemnicy lekarskiej. Jest to jedna z odmian tajemnicy zawodowej i jednocześnie czołowa zasada Kodeksu Etyki Lekarskiej. Również ustawa o zawodzie lekarza zawiera zapisy dotyczące obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a które zostały przez niego uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.
/ 04.03.2011 14:22
Ważnym czynnikiem wpływającym na kwalifikację do zabiegu operacyjnego jest wiek pacjenta./fot.Fotolia.

Transplantacja narządów w aspekcie prawnym

Dokonanie transplantacji organów rodzi wiele problemów, zarówno tych prawno-moralnych, jak i związanych z rodziną dawcy oraz biorcy. Pierwszorzędnego znaczenia nabiera tutaj więc zachowanie tajemnicy przez lekarza oraz personel medyczny, przede wszystkim co do osoby dawcy i biorcy. Ustawodawca zawarł więc stosowny zapis w ustawie transplantacyjnej, zgodnie z treścią którego, dane osobowe dotyczące dawcy i biorcy przeszczepu są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej. Jeżeli natomiast przeszczep ma być pobrany od żywego człowieka zapisy wskazane powyżej nie dotyczą ujawniania danych osobowych o dawcy i biorcy odpowiednio tym osobom.

Czytaj: Jak zostać dawcą po śmierci?

Problemem jest prawna ochrona tajemnicy lekarskiej. W razie jej naruszenia lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie zarówno przepisów Kodeksu cywilnego (art. 23 i 24 oraz art. 415 k.c.) jak i przepisów Kodeksu karnego (art. 266 k.k.).

Poza tym lekarz naruszający obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej może podlegać odpowiedzialności za zniesławienie, jeżeli ujawniona informacja będzie narażać pacjenta na poniżenie w opinii publicznej lub utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu (art. 212 k.k.).

Także art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej przewiduje odpowiedzialność zawodową w stosunku do lekarza, który nie dochowa obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z tym przepisem tajemnicą objęte są wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami natury zawodowej, a obowiązek ten nie przestaje obowiązywać lekarza, mimo śmierci chorego.

Zobacz też: Czy można oddać narząd za życia?

Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera także wyjątki od powyższej zasady, w przypadku m.in. przekazania informacji o stanie zdrowia pacjenta, innemu lekarzowi w celu dalszego, niezbędnego leczenia, zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej przez samego pacjenta lub gdy zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta czy innych osób. Lekarza mogą również zobowiązywać do zwolnienia z zachowania tajemnicy lekarskiej przepisy prawa np. art. 180 Kodeksu postępowania karnego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)