Praca / Fot. Fotolia

Pracodawca nie płaci składek na ZUS – co mogę zrobić?

Prawo do opieki zdrowotnej ma każdy ubezpieczony obywatel RP. Obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych osobie zatrudnionej ciąży na zatrudniającym ją pracodawcy. Zobacz, co zrobić, jeżeli pracodawca miga się od tego obowiązku.
/ 27.03.2012 11:03
Praca / Fot. Fotolia

Czy nadal jestem ubezpieczony?

Za nieterminowe opłacanie składek całkowitą odpowiedzialność ponosi pracodawca. Pracownik, niezależnie od opieszałości swojego szefa, ma prawo do wszystkich należnych mu świadczeń. Prawa tego nie anulują zaległości w płaceniu.

Czy za granicą także jestem ubezpieczony?

Nie przestajemy być ubezpieczeni także zagranicą w ramach ubezpieczenia UKUZ. Jest to ubezpieczenie, o które możemy wystąpić do NFZ przed wyjazdem do kraju należącego do Unii Europejskiej. Ubezpieczenie takie pokrywa koszty leczenia za granicą. Za nasz pobyt w szpitalu we Francji czy Niemczech płaci tym samym NFZ. Nieterminowe opłacanie przez pracodawcę naszych składek zdrowotnych nie jest podstawą do odmowy wydania nam takiego ubezpieczenia.

Pracodawca nie płaci – co zrobić?

Pracodawca ma obowiązek informowania pracownika na temat przekazywanych do ZUS składek. Od 2012 roku pracownik otrzymuje stosowne informacje raz na rok (do 28 lutego następnego roku). Pierwszy taki raport pracownicy dostaną w 2013 r.Pracownik ma prawo zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mu informacji na temat opłacanych składek. Prawo takie przysługuje zatrudnionemu maksymalnie raz w każdym miesiącu.

Gdy wystąpi niezgodność

Pracownik może stwierdzić niezgodność ze stanem faktycznym przekazanych mu przez pracodawcę danych na temat ubezpieczenia. Ma on wtedy prawo wnioskować o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Pracodawca ma miesiąc na dokonanie sprostowania. O sprostowaniu powinien on także poinformować ZUS.

Co grozi za niepłacenie składek na ZUS?

Pracodawca, który nieterminowo opłaca składniki ubezpieczeniowe zobowiązany jest do uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo ponosi on także koszty świadczeń medycznych udzielonych pracownikowi w okresie, gdy składniki nie były płacone. Z obowiązku tego nie zwalnia pracodawcy uregulowanie zaległych składek.

Zobacz też:Jakie dostaniesz wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim?

Źródło: „Rzeczpospolita” 27.03.2012 („Szef odda NFZ koszty leczenia załogi”)/pz

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/13.10.2015 21:04
zus nic nie robi to pracownik musi walczyć najczęściej przegrywa.Ludzi sprawdzajcie swoje zusy bo nikt wam nie pomorze
/13.05.2013 18:42
Dlaczego ZUS palcem nie kiwnie jeśli sam wystawia pracownikowi brakujące składki od pracodawcy tylko proponuje udać się do sądu pracy. Skandal!!!!!!!!
/13.05.2013 13:48
Pytanie brzmi: co mogę zrobić gdy płatnik nie płaci ZUS-u
POKAŻ KOMENTARZE (1)