Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy może otrzymać osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Zobacz, jakie warunki muszą być spełnione, aby przysługiwał Ci zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem.
Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy może otrzymać osoba, która sprawuje osobistą opiekę nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

• nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

• porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

• pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

3) innym chorym członkiem rodziny (za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Przeczytaj: Kiedy można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Jak długo można pobierać zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy można uzyskać na 60 lub 14 dni. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek przez 60 dni może otrzymywać osoba, która opiekuje się nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub dzieckiem chorym do ukończenia 14 lat. Jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, zasiłek przysługuje jedynie przez 14 dni.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Osoba, która stara się o zasiłek nie otrzyma go, jeżeli w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny poza ubezpieczonym, którzy mogą zapewnić dziecku lub choremu członkowi rodziny opiekę.

Czytaj więcej w artykule: Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)