Ojciec z dzieckiem/ fot. Fotolia

Dni wolne dla taty opiekującego się chorym dzieckiem

Ojciec ma prawo skorzystać z dwudniowego płatnego zwolnienia, podczas choroby dziecka. Może także zastąpić na urlopie macierzyńskim matkę dziecka. Pracownik-ojciec posiada jeszcze więcej wolnych dni, które może wykorzystać do opieki nad dzieckiem. Jak i kiedy ojciec może się o nie ubiegać?
/ 30.08.2012 20:37
Ojciec z dzieckiem/ fot. Fotolia

Ojciec  ma takie same prawa jak matka

Każdy rodzic może wykorzystać urlop wychowawczy zanim dziecko ukończy 4 lata (18 lat, jeśli jest niepełnosprawne), inaczej dni wolne przepadają. Zarówno ojciec, jak i matka mogą w tym samym czasie przebywać na urlopie wychowawczym nawet przez okres trzech miesięcy. Później z tego urlopu może korzystać już tylko jeden rodzic, aż do wykorzystania 36 miesięcy.

W sytuacji, gdy matka zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach, pozostałe sześć tygodni płatnego wolnego może przejąć ojciec. Oboje rodzice mogą skorzystać także z dodatkowych 4 tygodni urlopu. Aby je uzyskać należy co najmniej 7 dni przed zakończeniem obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego, złożyć stosowny wniosek.

Zarówno ojciec, jak i matka mogą skorzystać także z trzyletniego bezpłatnego urlopu wychowawczego. W tym czasie ZUS płaci składki na ubezpieczenia społeczne (w tym emerytalną).  

Aby jednak dowiedzieć się czy ojciec może mieć wolne, trzeba zdefiniować pojęcie "ojca wychowującego dziecko". Należy w tym celu sięgnąć do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Art. 95 § 1 k.r.o. stanowi, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania go z poszanowaniem jego godności i praw. Ojciec, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej  i który nie mieszka z dzieckiem  a mimo to płaci alimenty na jego utrzymanie ma prawo do urlopu ojcowskiego.

Sprawdź: Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Kiedy ojciec może wziąć wolne?

Jeśli pracownikowi urodzi się dziecko, przysługują mu 2 dni urlopu okolicznościowego.  Ponadto, bez żadnych tłumaczeń, co roku ojciec może wziąć 2 dni urlopu na opiekę nad dzieckiem. Niewykorzystane dni przepadają.

W nagłych sytuacjach pracownik może skorzystać także z 4 dni urlopu na żądanie, jednak odbywa się to kosztem dni wolnych, przeznaczonych na urlop wypoczynkowy.

Pracownik ma prawo pobierać zasiłek z ZUS przez okres do 60 dni w ciągu roku, jeśli musi osobiście opiekować się chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14. roku życia. Jeśli dziecko ma ponad 14 lat pracownik-ojciec ma prawo do 14 dni zasiłku. Wysokość zasiłku to 80% wynagrodzenia pracownika. Zasiłek ten przyznawany jest po okazaniu zwolnienia lekarskiego, a jeśli dziecko nie ukończyło 2 lat to ojciec może go uzyskać, nawet gdy dzieckiem opiekuje się matka.

Warto wiedzieć: Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?

Źródło: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wydania z dnia 28.08.2012/ ej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)