Anestezjolog - specjalista od znieczuleń

Anestezjolog jest to lekarz, który posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do jego obowiązków należą m.in. znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, kobiet ciężarnych do porodu, prowadzenie terapii przeciwbólowej, jak również prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz intensywna terapia chorego w stanie zagrożenia życia.
/ 13.10.2013 10:13

Anestezjolog jest to lekarz, który posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do jego obowiązków należą m.in. znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, kobiet ciężarnych do porodu, prowadzenie terapii przeciwbólowej, jak również prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz intensywna terapia chorego w stanie zagrożenia życia.

Anestezjolog - specjalista od znieczuleń

Praca anestezjologa jest to działanie w ogromnym stresie, pod presją czasu. Lekarz ten musi szybko i trafnie podejmować decyzje, które ważą na zdrowiu i życiu pacjenta. Niestety anestezjolog często jest świadkiem śmierci człowieka, zatem musi umieć radzić sobie ze stresem i porażką. Anestezjolog prowadzi także wiele trudnych rozmów, jak przekazywanie rodzinie informacji o ciężkości stanu pacjenta, czy jego śmierci. Jednakże w pracy anestezjologa są również budujące zdarzenia jak wyzdrowienie pacjenta i opuszczenie oddziału intensywnej terapii o własnych siłach oraz widoczna ulga w bólu cierpiącego człowieka...

Dobór znieczulenia i prowadzenie znieczulenia

Przed podjęciem decyzji co do rodzaju znieczulenia lekarz anestezjolog długo rozmawia z pacjentem i wyjaśnia mu proponowane znieczulenie. Zależy ono głównie od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju operacji, wcześniejszych doświadczeń pacjenta ze znieczuleniami oraz uwzględnia indywidualne uwagi pacjenta. Anestezjolog kwalifikuje lub dyskwalifikuje (gdy stan zdrowia wymaga unormowania, a znieczulenie mogłoby się źle skończyć dla chorego) pacjenta z zabiegu operacyjnego. Gdy już wiadomo, że chory będzie znieczulany, anestezjolog ustala rodzaj premedykacji, czyli „lekowego przygotowania” do znieczulenia. Mogą być zlecone leki uspokajające i przeciwbólowe. Podczas znieczulenia anestezjolog wraz z pielęgniarką anestezjologiczną cały czas monitorują stan pacjenta – jego oddech, akcję serca, ciśnienie tętnicze oraz w zależności od operacji i długości znieczulenia inne parametry. Następnie po operacji pacjent jest wybudzany i przekazywany na salę nadzoru poznieczuleniowego lub opieki pooperacyjnej. Tam anestezjolog dba o to, by pacjent „dobrze” się wybudził i prowadzi terapię przeciwbólową po zabiegu. Po różnie długim pobycie na sali nadzoru i wybudzeniu się ze znieczulenia pacjent jest przekazywany na oddział macierzysty.

Intensywna terapia
Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii w naszym kraju pracują także na oddziałach intensywnej terapii zwanych powszechnie OIOMami. Na tych oddziałach leczeni są pacjenci w stanie zagrożenia życia. Mogą być to chorzy z niewydolnością wielu narządów, niewydolni oddechowo, po ciężkich urazach, we wstrząsach, z sepsą, po długich zabiegach operacyjnych, po zatrzymaniu krążenia oraz pacjenci nieprzytomni z różnych przyczyn. Lekarze prowadzą wówczas intensywne leczenie farmakologiczne, pacjent często oddycha za pomocą respiratora (wcześniej zostaje zaintubowany), podłączony do różnego rodzaju urządzeń monitorujących. Jest także pielęgnowany i rehabilitowany. Intensywna terapia jest zatem dziedziną wymagającą dużej wiedzy. Łączy w sobie wiele dziedzin medycyny, jednak w razie potrzeby chorzy są konsultowani przez innych specjalistów np. neurologa, kardiologa, internistę itd.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
RKO prowadzona w szpitalach odbywa się pod nadzorem lekarza anestezjologa. Gdy dojdzie do zatrzymania krążenia u pacjenta poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, wówczas lekarz wraz z pielęgniarką udaje się na wskazany oddział. Lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna w wielu szpitalach stanowią zespół reanimacyjny, choć istnieją placówki w których lekarze specjaliści medycyny ratunkowej przejmują te obowiązki. Jeśli zabiegi ratujące życie zakończą się sukcesem, wówczas pacjent przekazywany jest dalej pod opiekę na oddział intensywnej terapii.

Jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy

Stany zagrożenia życia
Anestezjolog nierzadko jest wzywany w celu konsultacji do pacjenta, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Często są to zaburzenia świadomości, objawy wstrząsu po podaniu leków, trudności w oddychaniu, napady duszności i hiperwentylacji, a także widocznie pogarszający się stan chorego. Ponadto anestezjolodzy bywają wzywani do założenia wkłucia obwodowego lub centralnego, gdy są problemy z założeniem powszechnie stosowanego venflonu (plastikowa kaniula dożylna do podawania leków i kroplówek).

Terapia bólu

Niewielu z nas wie, że anestezjolog to ten specjalista, który zajmuje się fachową terapią bólu i też pracuje w poradniach leczenia bólu przewlekłego. Anestezjolog zajmuje się uśmierzaniem bólu ostrego np. po urazach, operacjach. Ból przewlekły to ból towarzyszący chorobom np. nowotworowym, reumatycznym, układu nerwowego. Lekarz dobiera właściwy zestaw leków i drogę ich podania lub rozważa niefarmakologiczne techniki leczenia bólu.

Poradnie leczenia bólu

Anestezjologiem być...
… Aby zostać anestezjologiem trzeba ukończyć studia medyczne na wydziale lekarskim, odbyć staż podyplomowy, zdać Lekarski Egzamin Państwowy, a następnie odbyć sześcioletnie szkolenie w anestezjologii i intensywnej terapii. Na jego zakończenie należy pozytywnie zdać egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny. 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)