Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 7 placówek medycznych)

Nasielsk, Wiśniowa 11 (Nasielsk miasto)
"CENTRUM MEDYCZNE" G. Czerwonko i A. Łapińska spółka jawna
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Zespół ratownictwa...
więcej informacji
Nasielsk, Tadeusza Kościuszki 40a (Nowy Dwór Mazowiecki)
MEDIKA
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia kardiologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia otorynolaryngologiczna
więcej informacji
Nasielsk, Sportowa 2 (Nasielsk miasto)
NZOZ Poradnia Stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, Poradnia promocji zdrowia
więcej informacji
Nasielsk, Sportowa 2 (Nasielsk miasto)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Nasielsk, Żwirki i Wigury 5 (Nasielsk miasto)
Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zespół długoterminowej opieki domowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Hospicjum domowe
więcej informacji
Nasielsk, Żwirki i Wigury 5 (Nasielsk miasto)
Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Hospicjum domowe
więcej informacji