Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 2 placówek medycznych)

Majdan Królewski, ul. Strażacka 4 (Majdan Królewski)
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci
więcej informacji