POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 115 placówek medycznych)

Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Przychodnia Lekarska 4 s.c.
Poradnia stomatologiczna, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Punkt szczepień, Punkt pobrań materiałów do badań, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Ludowa 7 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Przychodnia Lekarska "Med-Mydlice" s.c.
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Topolowa 50A (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Przychodnia Lekarska "Pod Topolami" S.c.
Poradnia medycyny sportowej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Edmunda Cedlera 12A (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna "NA CEDLERA"
Poradnia neurologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia ginekologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Stanisława Skibińskiego 3 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "REMEX-DENT"
Poradnia stomatologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Marcina Kasprzaka 26A (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ SANTE Sp.z o.o.
Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Perla 14 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Spółki Cywilnej "MEDICUS"
Poradnia medycyny pracy
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Rapackiego 15 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ STOMATOLOGIA - "DOSDENT" S.c.
Pracownia protetyki dentystycznej, Poradnia stomatologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Rapackiego 15 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Stomatologia "DOSLUX"
Pracownia protetyki dentystycznej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "SZKOL-MED-INFO"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia neurologiczna, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Poradnia diabetologiczna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Ludowa 7 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "Twoja Pielęgniarka i Położna" s.c.
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Janka Krasickiego 1 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "U PRZYJACIÓŁ" S.C.
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Legionów Polskich 95 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Usługi Stomatologiczne PRO DENTAL
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Adamieckiego 13 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Zakład Diagnostyki Medycznej s.c.
Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Krasińskiego 43 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Centrum Usług Pielęgniarskich" S.C.
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, Skibińskiego 1 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Zakład Techniki Dentystycznej s.c. "PROTETYK"
Pracownia protetyki dentystycznej, Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, leja Piłsudskiego 99 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "Zdrowe Serce"
Poradnia neurologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 92 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ "Zdrowie"
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Punkt szczepień, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia chirurgii ogólnej, Zespół transportu sanitarnego, Poradnia kardiologiczna, Ambulatorium...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 44 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Zespół Gabinetów Specjalistycznych s. c. "ALL-MED"
Poradnia neurologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia stomatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, al. Tadeusza Kościuszki 27 (M. Dąbrowa Górnicza)
NZOZ Zespół Medyczno Opiekuńczy Alicja Kluczna
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia domowego leczenia tlenem, Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, Poradnia geriatryczna, Hospicjum domowe, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji