Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim- Lecznictwo Stacjonarne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Limanowskiego 20/22 (63-400 Ostrów Wielkopolski)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 5951111

Jednostki - Zespół Zakładów Opieki...

 • Zespół ZakładówOpieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim- Lecznictwo Stacjonarne

  Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22 (wielkopolskie / powiat Ostrów Wielkopolski)
  Telefon: 62 5951111
  Email: zzozostrow@poczta.onet.pl
  Witryna: www.szpital.osw.pl
  • Odział Internistyczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951221  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 625951231  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 625951266, 625951268  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951291  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951256  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951251  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Neurologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951281  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Laryngologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951201  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Pediatryczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951241  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951311  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Neonatologiczny im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951276  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951364  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951301  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Psychiatryczny Ogólny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951286  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Geriatryczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5915444  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5915500  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951226  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Udarowy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951281  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951226  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Leczenia Oparzeń
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951291  
   Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Pododdział Anestozjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22      Telefon: 62 5951251  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Internistyczny II
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Położnictwa Septycznego.
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział położniczy
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Patologii Ciąży
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Oddział Ginekologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Psychiatryczny Ogólny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Apteka Zakładowa
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizacja
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
  • Izba Przyjęć
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Praluksacyjna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Sportowo-Lekarska
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologii Klinicznej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Alergologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział Przewlekle Chorych z Rehabilitacją dla Dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastroenterologii
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Sekcja transportu sanitarnego
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia logopedyczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hematologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Pododdział chirurgii onkologicznej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział urologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Oddział Przewlekle Chorych Dzieci z Rehabilitacją
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S2"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P2"
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne
  • Pododdział Kardiologiczny
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Internistyczny II
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pododdział Położnictwa Septycznego.
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział położniczy
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział Patologii Ciąży
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oddział Ginekologiczny
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Psychiatryczny Ogólny
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Apteka Zakładowa
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Centralna Sterylizacja
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
   • Izba Przyjęć
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Praluksacyjna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Sportowo-Lekarska
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologii Klinicznej
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Poradnia Alergologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Psychologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oddział Przewlekle Chorych z Rehabilitacją dla Dzieci
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Nefrologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Gastroenterologii
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Poradnia Nefrologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Sekcja transportu sanitarnego
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia logopedyczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia leczenia bólu
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia hematologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pododdział chirurgii onkologicznej
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pododdział urologiczny
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oddział Przewlekle Chorych Dzieci z Rehabilitacją
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół Wyjazdowy Podstawowy
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S2"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne
   • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P2"
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne
   • Pododdział Kardiologiczny
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 20/22     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)