Zespół Poradni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Trzciance

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Gen. W. Sikorskiego 9 (64-980 Trzcianka)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Trzcianka miasto
tel.: 673523201

Jednostki - Zespół Poradni Podstawowej i...

 • Zespół Poradni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Trzciance

  Trzcianka, Sikorskiego 9.+. (wielkopolskie / powiat Trzcianka miasto)
  Telefon: 67 35-23-201
  Email: kancelaria@szpital-trzcianka.pl
  Witryna: szpital-trzcianka.pl
  • Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523268  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Centralne Laboratorium z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523254, 673523257  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rentgenowska
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523271  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Ultrasonograficzna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523271, 673523273  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523274  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523232  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Mikrobiologii
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523258  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiometryczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Fizykoterapii
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672564099  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672164829  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Szkoła Rodzenia
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523223  
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523215  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672564099  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672164829  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523245, 673523246  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523279  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (ortopedyczna)
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201, 673523288  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672164829  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 672564099  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.      Telefon: 673523201  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno - położcza
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (ortopedyczna)
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Urologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna.
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia terapii uzależnień
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno - położcza
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (ortopedyczna)
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia bólu
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Urologiczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia logopedyczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia onkologiczna
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Dermatologiczna.
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia terapii uzależnień
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    Trzcianka, Sikorskiego 9.+.     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)