ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: AL. 1000-LECIA 13 (32-300 Olkusz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Olkusz miasto
tel.: 32 75 81 207

Jednostki - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Szpital Powiatowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, leja 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Oddział Chirurgiczny
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział Anestezjologii
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy w tym:sala porodowa, sala operacyjna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny II
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziecięcy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Opieki Paliatywnej
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Dzienny Oddział Chemioterapii onkol.
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Neurologiczny z Izbą Przyjęć
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Ambulatorium Ogólne
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej w tym: USG,RTG i Mammografia
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagn.Kardiolog.
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Laboratorium Centralne w tym: Serologia
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii (Rektosk., Bronchosk.,Gastrosk.)
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagn.Naczyń Obwodowych
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownie inne
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinety Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Centralna Sterylizacja
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EEG i EMG
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Spirometrii
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Patomorfologii
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Dział anestezjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Apteka Zakładowa
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej im. lek.med. Wojciecha Głucha
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Wielospecjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, leja 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Konsultacyjna Internistyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Chorób Sutka
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Konsultacyjna Pediatryczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Cukrzycowa
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia RTG (P/G)
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Neurologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinety Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, K.K.Wielkiego 64 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Poradnia Ogólna POZ
   Olkusz, K.K.Wielkiego 64     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego
   Olkusz, K.K.Wielkiego 64     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Olkusz, K.K.Wielkiego 64     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Laboratoryjana
   Olkusz, K.K.Wielkiego 64     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, Nałkowskiej 1 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Poradnia Ogólna
   Olkusz, Nałkowskiej 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Olkusz, Nałkowskiej 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Laboratoryjna
   Olkusz, Nałkowskiej 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 3 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Poradnia Ogólna
   Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Kobiet
   Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Poradni Ogólnej
   Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Poradni Ogólnej
   Olkusz, lac Konstytucji 3 Maja 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Wolbromiu Poradnie Specjalistyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wolbrom, Skalska 22 (małopolskie / powiat Wolbrom miasto)
  • Poradnia Neurologiczna
   Wolbrom, Skalska 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wolbrom, Skalska 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Wolbrom, Skalska 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Wolbrom, Skalska 22     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet Poradni Medycyny Pracy
   Wolbrom, Skalska 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Bukownie Poradnie Specjalistyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bukowno, Kolejowa 20 (małopolskie / powiat Bukowno)
  • Poradnia Laryngologiczna
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Bukowno, Kolejowa 20     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Bolesławiu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bolesław, Laskowska 4a (małopolskie / powiat Bolesław)
  • Poradnia Ogólna
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Kobiet
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolesławiu
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Podlipiu
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół w Krzykawie
   Bolesław, Laskowska 4a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Zespół Ratownictwa Medycznego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olkusz, leja 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny w Wolbromiu
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy (W) - podstawowy w Hutkach (gmina Bolesław)
   Olkusz, leja 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Poradnia preluksacyjna

  Olkusz, al. 1000-lecia 13A (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  Telefon: 32 758 12 07
  Email: zoz.olkusz@onet.pl
  Witryna: www.szpital.olkusz.pl
  • Poradnia Preluksacyjna
   Olkusz, al. 1000-lecia 13A      Telefon: 32 758 12 07  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)