Zespół Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Kilińskiego 232 (93-133 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna

Jednostki - Zespół Nieszpitalnej Opieki...

 • Zakład Psychoterapii Uzależnień

  Łódź, Niciarniana 41 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 676 16 61
  Email: mopitu@mopitu.pl
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Łódź, Niciarniana 41     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Łódź, Niciarniana 41     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Łódź, Niciarniana 41     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych - poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Łódź, Niciarniana 41     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Niciarniana 41     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział leczenia uzależnień
   Łódź, Niciarniana 41     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
   Łódź, Niciarniana 41     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
    Łódź, Niciarniana 41     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)