POLECAMY

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Henryka Sienkiewicza 29 (26-670 Pionki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pionki

Jednostki - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

 • Poradnie specjalistyczne

  Pionki, Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  Telefon: 48 612-13-81
  Email: spzzoz@spzzozpionki.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergii oddechowych
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomijna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób sutka
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia osteoporozy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortodontyczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergii oddechowych
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomijna
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chorób sutka
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia proktologiczna
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia osteoporozy
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ortodontyczna
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
    Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Pracownie diagnostyczne

  Pionki, Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  Telefon: 48 612-13-81
  Email: spzzoz@spzzozpionki.pl
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Pracownia serologiczna
   • Inne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia badań wysiłkowych
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
 • Zakład rehabilitacji leczniczej

  Pionki, Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  Telefon: 48 612-13-81
  Email: spzzoz@spzzozpionki.pl
  • Pracownia fizjoterapii
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Pogotowie ratunkowe Jednostka już nie funkcjonuje!

  Pionki, Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy"W"
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Pionki, Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  Telefon: 48 612-13-81
  Email: spzzoz@spzzozpionki.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia / gabinet/ lekarza rodzinnego
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Pionki, Henryka Sienkiewicza 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Zespół długoterminowej opieki domowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Pionki, Jordanowska 1 (mazowieckie / powiat Pionki)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Pionki, Jordanowska 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)