POLECAMY

Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Krasnystawska 52 (21-010 Łęczna)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Łęczna miasto
tel.: 81 7526200

Jednostki - Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Łęczna, Krasnystawska 52 (lubelskie / powiat Łęczna miasto)
  Telefon: 081 7526200
  • Poradnia chirurgiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia psychiatryczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia badań profilaktycznych i medycyny pracy
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia audiometryczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęczna, Krasnystawska 52     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęczna, Krasnystawska 52     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526200  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Medycyny Pracy z Komorą Badań Wydolnościowych Ratowników Górniczych
   Łęczna, Krasnystawska 52     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia internistyczna
   Łęczna, Krasnystawska 52     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Łęczna, Krasnystawska 52     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia internistyczna
    Łęczna, Krasnystawska 52     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia diabetologiczna
    Łęczna, Krasnystawska 52     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Cyców, ul. Nowa 1 (lubelskie / powiat Cyców)
  Telefon: 82 5677924
  • Poradnia okulistyczna
   Cyców, ul. Nowa 1      Telefon: 82 5677924  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Cyców, ul. Nowa 1      Telefon: 82 5677924  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Cyców, ul. Nowa 1      Telefon: 82 5677924  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Cyców, ul. Nowa 1      Telefon: 82 5677924  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Cyców, ul. Nowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Cyców, ul. Nowa 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Ośrodek Hiperbarii

  Łęczna, Krasnystawska 52 (lubelskie / powiat Łęczna miasto)
  Telefon: 81 7526515
  Witryna: www.szpital.leczna.pl
  • Ośrodek Hiperbarii
   Łęczna, Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526515  
   Ośrodek terapii hiperbarycznej
   • Pozostałe - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

  Łęczna, ul. Krasnystawska 52 (lubelskie / powiat Łęczna miasto)
  Telefon: 81 7566100
  Email: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl
  Witryna: www.szpital.leczna.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526333  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526100  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526100  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet hydroterapii
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526100  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet krioterapii
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526100  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Łęczna, ul. Krasnystawska 52 (lubelskie / powiat Łęczna miasto)
  Telefon: 81 7526290
  Email: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl
  Witryna: www.szpital.leczna.pl
  • Nocna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarsko-pielęgniarska
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 526290  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny
   Łęczna, ul. Krasnystawska 52      Telefon: 81 7526322  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna transportu
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)