Zakład opiekuńczo-leczniczy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Morawka 1 (57-550 Stronie Śląskie)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Stronie Śląskie miasto
tel.: 074 814-14-88

Jednostki - Zakład opiekuńczo-leczniczy

 • Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

  Stronie Śląskie, Morawka 1 (dolnośląskie / powiat Stronie Śląskie miasto)
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Apteka szpitalna
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Izba przyjęć
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii ogólnej nr 2 (oddział nr 2)
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii ogólnej nr 3 (oddział nr 3)
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział III - M
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział IV - M
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział V - M
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacyjny dla alkoholików
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział O-2
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział K-6
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 2
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 4
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział K-5 ZOL
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 7
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zaklad Opiekuńczo - Leczniczy nr 1
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 8
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zaklad Opiekuńczo - Leczniczy nr 6
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 5
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział O-6 ZOL
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet RTG
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Pracownie inne
  • Gabinet EEG, EKG
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet stomatologa
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Poradnia stomatologiczna
  • Laboratorium analityczne
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Ambulatorium szpitalne
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Sekcja dokumentacji i statystyki
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Szpitalny ośrodek pomocy społecznej
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Gabinet terapii zajęciowej
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Sala gimnastyczna (kinezyterapia)
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Prosektorium
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Prosektorium
   • Medycyna sądowa
  • Oddział psychiatrii sądowej
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Oddział psychiatrii sądowej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 9
   Stronie Śląskie, Morawka 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba przyjęć
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatrii ogólnej nr 2 (oddział nr 2)
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatrii ogólnej nr 3 (oddział nr 3)
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział III - M
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział IV - M
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział V - M
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział detoksykacyjny dla alkoholików
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział O-2
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Oddział K-6
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 2
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 4
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Oddział K-5 ZOL
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 7
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zaklad Opiekuńczo - Leczniczy nr 1
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 8
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zaklad Opiekuńczo - Leczniczy nr 6
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 5
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Oddział O-6 ZOL
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet RTG
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Pracownie inne
   • Gabinet EEG, EKG
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet stomatologa
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Poradnia stomatologiczna
   • Laboratorium analityczne
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ambulatorium szpitalne
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Sekcja dokumentacji i statystyki
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Szpitalny ośrodek pomocy społecznej
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Gabinet terapii zajęciowej
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Sala gimnastyczna (kinezyterapia)
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Prosektorium
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Prosektorium
    • Medycyna sądowa
   • Oddział psychiatrii sądowej
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Oddział psychiatrii sądowej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy nr 9
    Stronie Śląskie, Morawka 1     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy ogólny

  Stronie Śląskie, Morawka 1 (dolnośląskie / powiat Stronie Śląskie miasto)
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr I
   Stronie Śląskie, Morawka 1      Telefon: 074 8141488  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/2 lata temu
Pielęgniarka, która dzisiaj miała dyżur powinna się zastanowić nad zmianą zawodu. Wstyd!!!
/2 lata temu
Boże, widzisz i nie grzmi!!!