Zakład Opieki Zdrowotnej STARÓWKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Andersa 37 (00-159 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 831-08-35

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej STARÓWKA

 • Przychodnia Rodzinna STARÓWKA Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Konwiktorska 3/5 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny i higieny szkolnej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia dermatologczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ortopedycznej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań ultrasonograficznych
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań echo kardiograficznych
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych - elektrokardiograficznych
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Konwiktorska 3/5     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
 • Przychodnia Rodzinna STARÓWKA - Filia nr 1

  Warszawa, Obozowa 63/65 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 877-22-77
  Email: biuro@przychodniastarowka.pl
  Witryna: www.przychodniastarowka.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna /konsultacje/
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia /w zakresie działania zakładu/
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań ultrasonograficznych
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65      Telefon: 22 877-22-77  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej /drobne zabiegi/
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna /konsultacje/
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej /konsultacje/
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Ambulatorium ogólne
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyczna /badania zaburzeń snu,biopsje,endoskopia/
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Pracownie inne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Obozowa 63/65     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii ogólnej /drobne zabiegi/
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia proktologiczna /konsultacje/
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej /konsultacje/
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Poradnia geriatryczna
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia alergologiczna
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Ambulatorium ogólne
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia diagnostyczna /badania zaburzeń snu,biopsje,endoskopia/
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Pracownie inne
    • Endoskopia - Gastroenterologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Poradnia logopedyczna
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Warszawa, Obozowa 63/65     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Centrum Medyczne STARÓWKA - Filia nr 2

  Sokołów Podlaski, Lipowa 5 (mazowieckie / powiat Sokołów Podlaski)
  Telefon: 25 781-25-00
  Email: biuro@przychodniastarowka.pl
  Witryna: www.przychodniastarowka.pl
  • Pracownia endoskopii
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Inne - Urologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia fizykoterapii
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Punkt szczepień
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia alergologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia pulmunologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia urologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia badań ultrasonograficznych
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia prób wysiłkowych - elektrokardiograficznych
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia badań echo kardiograficznych
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5      Telefon: 25 781-25-00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Poradnia nefrologiczna
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia chorób naczyń
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia proktologiczna
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia medycyny pracy
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia medycyny pracy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Poradnia diabetologiczna
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Sokołów Podlaski, Lipowa 5     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Przychodnia Rodzinna STARÓWKA w Miedznie - Filia nr 3

  Miedzna, lac Wolności 8 (mazowieckie / powiat Miedzna)
  Telefon: 25 691 83 36
  Email: biuro@przychodniastarowka.pl
  Witryna: www.przychodniastarowka.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny i higieny szkolnej
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnosyczno-zabiegowy
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Miedzna, lac Wolności 8      Telefon: 25 691 83 36  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Miedzna, lac Wolności 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia neurologiczna
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Miedzna, lac Wolności 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia Rodzinna Starówka

  Warszawa, Andersa 37 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 831-08-35
  Email: biuro@przychodniastarowka.pl
  Witryna: www.przychodniastarowka.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia profilaktyki zdrowotnej i higieny szkolnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ortopedycznej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań ultrasonograficznych
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia badań echokardiograficznych
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
  • pracownia prób wysiłkowych-elektrokardiograficznych
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Andersa 37      Telefon: 228310835  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
 • Centrum Medyczne Piaski - Filia nr 4

  Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12 (mazowieckie / powiat Bielany)
  Telefon: 224040416
  Email: biuro@przychodniastarowka.pl
  Witryna: www.przychodniastarowka.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmunologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, ul. Zgrupowania "Żmija" 12      Telefon: 224040416  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Inne
 • Przychodnia Rodzinna Starówka w Sabniach - filia nr 5

  Sabnie, ul. Główna 75 (mazowieckie / powiat Sabnie)
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowtnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Sabnie, ul. Główna 75     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rodzinna Starówka w Jabłonnie Lackiej - filia nr 6

  Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7 (mazowieckie / powiat Jabłonna Lacka)
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Rodzinna Starówka w Sterdyni - filia nr 7

  Sterdyń, ul. Seroczyńska 1 (mazowieckie / powiat Sterdyń)
  • Poradnia (gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Sterdyń, ul. Seroczyńska 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)