Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarzy Specjalistów "ARS- MEDICA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Podrzeczna 22 (99-400 Łowicz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łowicz
tel.: 46 8373832

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia...

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łowicz, Zduńska 52 (łódzkie / powiat Łowicz)
  • gabinet chirurgiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • gabinet onkologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • gabinet ginekologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet ortopedyczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet neurologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • gabinet urologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Urologia
  • gabinet endokrynologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Endokrynologia
  • gabinet laryngologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet kardiologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet gastrologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • gabinet chorób wewnętrznych
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet pulmonologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • gabinet anestezjologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • gabinet psychiatryczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • gabinet reumatologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • gabinet diabetologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • gabinet stomatologii zachowawczej
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet ortodontyczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • gabinet protetyczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia patomorfologii
   Łowicz, Zduńska 52     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
  • pracownia diagnostyczna - USG
   Łowicz, Zduńska 52     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet neurochirurgiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • gabinet chirurgii stomatologicznej
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • gabinet dermatologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet okulistyczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • gabinet psychologiczny
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • gabinet gastrofiberoskopii
   Łowicz, Zduńska 52     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia logopedyczna
   Łowicz, Zduńska 52     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Przychodnia

  Łowicz, ul. Podrzeczna 22 (łódzkie / powiat Łowicz)
  Telefon: 46 8373832
  Email: nzoz@arsmedica.lowicz.pl
  Witryna: www.arsmedica.lowicz.pl
  • poradnia chirurgiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia onkologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia ortopedyczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia neurologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia urologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia laryngologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia kardiologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia gastrologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pulmonologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia anestezjologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • poradnia psychiatryczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia reumatologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia diabetologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia stomatologii zachowawczej
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia patomorfologii
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Patomorfologia
  • pracownia diagnostyki USG
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia chirurgii stomatologicznej
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • poradnia dermatologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia okulistyczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia psychologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia logopedyczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • poradnia ginekologiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia ortodontyczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia neurochirurgiczna
   Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia ginekologiczna
    Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia ortodontyczna
    Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia neurochirurgiczna
    Łowicz, ul. Podrzeczna 22     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)