Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów pw. N.M.P. Królowej Pokoju

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sapieżyńska 3 (00-215 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 635-64-67

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu...

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego Bonifratrów pw. N.M.P. Królowej Pokoju

  Warszawa, ul. Sapieżyńska 3 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 635-64-67
  Email: konwent.bonifratrów@wp.pl
  Witryna: bonifratrzy.pl
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 3      Telefon: 22 635-64-67  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Konsultacyjny Ziołolecznictwa
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 3      Telefon: 22635360  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Przychodnia Lekarska Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego Bonifratrów pw. N.M.P. Królowej Pokoju

  Warszawa, ul. Sapieżyńska 3 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 635-64-67
  Email: konwent.bonifratrów@wp.pl
  Witryna: bonifratrzy.pl
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 3      Telefon: 22 635-64-67  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Rehabilitacyjna Narządu Ruchu
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 3      Telefon: 22 635-64-67  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)