POLECAMY

Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

adres: Wały Jagiellońskie 4 (85-128 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 052 5855352

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu...

 • Szpital

  Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 052 5829729
  Email: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
  • Oddział Wewnętrzny
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddzial Laryngologiczny
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium Analityczne
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Endoskopowych
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Abulatorium z Izbą Chorych

  Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 052 5829729
  Email: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
  • Apteka
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Radiologiczna
   Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Radiologiczna
    Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)