Wojskowy Szpital Specjalistyczny w Gdańsku

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Polanki 117 (80-305 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 552 63 01

Jednostki - Wojskowy Szpital Specjalistyczny w...

 • Szpital Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk, Polanki 117 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Gdańsk, Polanki 117     
   Izba przyjęć szpitala
   • Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Torakochirurgii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Okulistyczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Neurologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Psychosomatycznym
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Seksuologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Analityki Lekarskiej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Patomorfologii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Zakład Fizjoterapii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Blok Operacyjny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka Szpitalna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna sportowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Geriatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Geriatria
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Dermatologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Gdańsk, Polanki 117     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sądowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hipertensjologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • USG - Hipertensjologia
   • USG - Kardiologia
   • USG - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Inne - Hipertensjologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hipertensjologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia Onkologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Stacja Dializ
   Gdańsk, Polanki 117     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Choroby wewnętrzne
   • Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział Udarowy
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia endoskopii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Urologia
  • Oddział ginekologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia USG
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
  • Pracownia mammografii
   Gdańsk, Polanki 117     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Dermatologiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Chorób Płuc
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Apteka Ogólnodostępna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
  • Gabinet Chorób Dzieci
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Oddział Ratunkowy
   Gdańsk, Polanki 117     
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Centralna Sterylizatornia
   Gdańsk, Polanki 117     
  • Oddział Kardiologiczny z Zakładem Diagnostyki Sercowo-Naczyniowej
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Neurochirurgiczny
   Gdańsk, Polanki 117     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk, Polanki 117 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gdańsk, Polanki 117     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)