Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Edukacji 102 (43-100 Tychy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Tychy
tel.: 32 32 55 171

Jednostki - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

  Tychy, ul. Edukacji 102 (śląskie / powiat M. Tychy)
  Telefon: 32 32 54 171
  Email: biuro@megrez.com.pl
  Witryna: www.megrez.com.pl
  • Izba Przyjęć
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 148  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 213  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 316  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 382  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Geriatryczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 308  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Geriatria
  • Oddział Neurologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 221  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 223  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 306  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • USG - Choroby zakaźne
   • Endoskopia - Choroby zakaźne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 216  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 251  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 241  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 246  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 228  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 239  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 232  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • USG - Neonatologia
  • Blok Operacyjny
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 190  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 54 176  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Patomorfologii
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 370  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka Szpitalna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 270  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 151  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 188  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Neurologiczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 298  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 319  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Okulistyczna
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 136  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
  • Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 298  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Podstawowa opieka zdrowotna realizowana w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej
   Tychy, ul. Edukacji 102      Telefon: 32 32 55 298  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zakład Rehabilitacji
   Tychy, ul. Edukacji 102     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Tychy, ul. Edukacji 102     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Rehabilitacji
    Tychy, ul. Edukacji 102     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Centralna Sterylizatornia
    Tychy, ul. Edukacji 102     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)