WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO 2A (25-663 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 347 97 01

Jednostki - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

 • Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 723
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 723  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 719  
   Poradnia neurologiczna
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 725  
   Poradnia dermatologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 734  
   Poradnia okulistyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 733  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 731  
   Poradnia medycyny pracy
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 737  
   Poradnia kardiologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 725  
   Poradnia alergologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Alergologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 733  
   Poradnia foniatryczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 730  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Poradnia Badań Kierowców
   Kielce, Olszewskiego 2 A     
   Poradnia medycyny pracy
  • Sterylizatornia
   Kielce, Olszewskiego 2 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Badań Kierowców
    Kielce, Olszewskiego 2 A     
    Poradnia medycyny pracy
   • Sterylizatornia
    Kielce, Olszewskiego 2 A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
 • Pracownie Diagnostyczne

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 724
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 736  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Choroby płuc
   • Inne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pracownia Badań Osób Narażonych Na Drgania Mechaniczne
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 737  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pracownia Badań Narządu Słuchu
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 730  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pracownia EKG
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 737  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Pracownia Badań Układu Równowagi
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 737  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Badań Kapilaroskopowych
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 725  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Testów Naskórkowych
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 725  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia Testów Punktowych
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 725  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Alergologia
  • Pracownia Psychologii Pracy
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 740  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Dział Rehabilitacji

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 732
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Pracownia Logopedyczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 732  
   Poradnia logopedyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Audiologia i foniatria
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 732  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 747  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii i Masażu
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 746  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Olszewskiego 2 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizjoterapii
    Kielce, Olszewskiego 2 A     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Laboratorium Diagnostyczne

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 750
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 729  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
 • Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 711
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Ośrodek Szkolenia Personelu Medycznego
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 34 79 710  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
 • Dział Promocji Zdrowia

  Kielce, Olszewskiego 2A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 34 79 742
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Kielce, Olszewskiego 2A      Telefon: 41 34 79 742  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Dział Diagnostyki Obrazowej

  Kielce, Olszewskiego 2 A (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 347 97 16
  Email: womp@womp.com.pl
  Witryna: www.womp.com.pl
  • Poradnia Radiologiczna
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 347 97 20  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna pracy
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kielce, Olszewskiego 2 A      Telefon: 41 347 97 15  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna pracy
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)