Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska w Brzezinach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie (95-060 Brzeziny)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Brzeziny
tel.: 46 874 20 11

Jednostki - Wielospecjalistyczna Przychodnia...

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 874 23 09
  • Poradnia Kardiologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Szczepienia - Kardiologia
   • Medycyna pracy - Kardiologia
   • Badania kierowców - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Medycyna pracy - Chirurgia ogólna
   • Badania kierowców - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna pracy - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania kierowców - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Urologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Szczepienia - Urologia
   • Medycyna pracy - Urologia
   • Badania kierowców - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Szczepienia - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
   • Badania kierowców - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Szczepienia - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Badania kierowców - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Szczepienia - Neurologia
   • Badania kierowców - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Diagnostyka obrazowa - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Szczepienia - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Diagnostyka obrazowa - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Szczepienia - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Gabinet Psychiatryczny w DPS w Brzezinach
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Szczepienia - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Diagnostyka obrazowa - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Szczepienia - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   • Badania kierowców - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna pracy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna pracy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna pracy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna pracy
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia "K"
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Medycyna pracy - Położnictwo i ginekologia
   • Badania kierowców - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna pracy - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania kierowców - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet lekarski pomocy nocnej i światecznej
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9      Telefon: 46 874 20 11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielegniarsko-zabiegowy
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9      Telefon: 46 874 20 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Żywienia
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9      Telefon: 46 874 23 09  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Onkologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9      Telefon: 46 874 23 09  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9      Telefon: 46 874 23 09  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania laboratoryjne - Reumatologia
   • Diagnostyka obrazowa - Reumatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Szczepienia - Reumatologia
   • Medycyna pracy - Reumatologia
   • Badania kierowców - Reumatologia
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Szczepienia - Choroby płuc
   • Medycyna pracy - Choroby płuc
   • Badania kierowców - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Konsultacyjno-Pediatryczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pediatria
   • Badania laboratoryjne - Pediatria
   • Diagnostyka obrazowa - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Medycyna pracy - Pediatria
   • Badania kierowców - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Szczepienia - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
   • Badania kierowców - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Diagnostyka obrazowa - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Szczepienia - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Reumatologiczna
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
    • Badania laboratoryjne - Reumatologia
    • Diagnostyka obrazowa - Reumatologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Reumatologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
    • Szczepienia - Reumatologia
    • Medycyna pracy - Reumatologia
    • Badania kierowców - Reumatologia
    • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Reumatologia
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby płuc
    • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
    • Szczepienia - Choroby płuc
    • Medycyna pracy - Choroby płuc
    • Badania kierowców - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Poradnia Konsultacyjno-Pediatryczna
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pediatria
    • Badania laboratoryjne - Pediatria
    • Diagnostyka obrazowa - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
    • Medycyna pracy - Pediatria
    • Badania kierowców - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
    • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
    • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
    • Szczepienia - Neurologia
    • Medycyna pracy - Neurologia
    • Badania kierowców - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Poradnia Psychologiczna
    Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 9     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
    • Badania laboratoryjne - Psychiatria
    • Diagnostyka obrazowa - Psychiatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
    • Szczepienia - Psychiatria
    • Medycyna pracy - Psychiatria
    • Badania kierowców - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 874 10 42
  • Poradnia Stomatologii
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w Jeżowie
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w Kołacinie
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w Gimnazjum w Brzezinach
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
   • Szczepienia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Szczepienia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 1 w Brzezinach
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
   • Szczepienia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Szczepienia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 2 w Brzezinach
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
   • Szczepienia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Szczepienia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Protezownia Dentystyczna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ortodontyczna
    Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   • Protezownia Dentystyczna
    Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
 • Zakład Rehanilitacji Leczniczej

  Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 874 20 11
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Szczepienia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
   Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Szczepienia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Rehabilitacji
   Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Rehabilitacji
    Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizykoterapii
    Brzeziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rejonowa

  Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 874 31 51
  • Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Ogólna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarska POZ w Dąbrówce Dużej
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Szczepienia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Alergologiczna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt Szczepień
   Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)