Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży s.p.z.o.z..

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Strzelecka 32 (64-800 Chodzież)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Chodzież
tel.: 067 282-28-37

Jednostki - Wielkopolski Specjalistyczny Szpital...

 • Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Dr Władysława Biegańskiego s.p.z.o.z

  Chodzież, Strzelecka 32 (wielkopolskie / powiat Chodzież)
  Telefon: 67 282-28-37
  Email: pulmonis@interia.pl
  • Izba Przyjęć
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka.
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium analityczno-bakteriologiczne z bakteriologią prątka gruźlicy
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Kompleks diagnostyczno - zabiegowy
   Chodzież, Strzelecka 32     
  • Oddział pulmonogiczny I z pododdziałem gruźlicy płuc
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział pulmonogiczny II z pododdziałem gruźlicy płuc
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzielonymi łóżkami intesywnego nadzoru
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Blok operacyjny-sale zabiegowe na potrzeby diagnostyki inwazyjnej
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział kardilogii diagnostyczno - zachowawczej
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Rehabilitacja pulmonologiczna z pododdziałem rehabilitacji ruchowej
   Chodzież, Strzelecka 32      Telefon: 67 282 28 37  
   Oddział rehabilitacji pulmonologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
  • Oddział Pulmonologiczny I z Pracownią Chemioterapii
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Pulmonologiczny II
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Ftyzjopulmonologiczny
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chirurgii klatki piersiowej z chirurgią piersi i tarczycy i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo-leczniczymi
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Ftyzjopulmonologiczne
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatologiczna
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownie inne
  • Pracownia diagnostyczna
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Onkologiczna
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Torakochirurgiczna
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział pulmonologiczny I z pododdziałem gruźlicy płuc i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo - leczniczymi
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział pulmonologiczny II z pododdziałem gruźlicy płuc i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo - leczniczymi
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinety diagnostyczne
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG
   • Endoskopia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Oddział rehabilitacji pulmunologicznej z pododdziałem rehabilitacji ruchowej
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Oddział opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Kardiologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział geriatryczny
   Chodzież, Strzelecka 32     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Pulmonologiczny I z Pracownią Chemioterapii
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział Pulmonologiczny II
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział Ftyzjopulmonologiczny
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział chirurgii klatki piersiowej z chirurgią piersi i tarczycy i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo-leczniczymi
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Blok operacyjny
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Laboratorium Ftyzjopulmonologiczne
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Histopatologiczna
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownie inne
   • Pracownia diagnostyczna
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Onkologiczna
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne Poradnia Torakochirurgiczna
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oddział pulmonologiczny I z pododdziałem gruźlicy płuc i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo - leczniczymi
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział pulmonologiczny II z pododdziałem gruźlicy płuc i wydzielonymi łóżkami opiekuńczo - leczniczymi
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Gabinety diagnostyczne
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Pracownia diagnostyczna
    • USG
    • Endoskopia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Oddział rehabilitacji pulmunologicznej z pododdziałem rehabilitacji ruchowej
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Oddział opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia klatki piersiowej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Kardiologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział geriatryczny
    Chodzież, Strzelecka 32     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)