POLECAMY

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A (10-449 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 67 88 300

Jednostki - WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI...

 • Przychodnia

  Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333
  Email: sekretariat@womp.olsztyn.pl
  Witryna: www.womp.olsztyn.pl
  • poradnia medycyny pracy
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • poradnia ginekologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chirurgiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • gabinet zabiegowy
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • gabinet fizykoterapii
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia ortopedyczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia psychologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia psychologiczna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna transportu
   • Badania kierowców - Psychologia kliniczna
  • poradnia dermatologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia stomatologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia dermatologiczna
    Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia stomatologiczna
    Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Medycyna pracy
 • Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej - Oddział w Elblągu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg, Tysiąclecia 5 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • poradnia chorób zawodowych
   Elbląg, Tysiąclecia 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny

  Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333
  Email: sekretariat@womp.olsztyn.pl
  Witryna: www.womp.olsztyn.pl
  • poradnia chorób zawodowych
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia neurologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia okulistyczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia laryngologiczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia foniatryczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia foniatryczna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Audiologia i foniatria
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia audiometryczna
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia chorób zawodowych zakaźnych
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • punkt pobrań
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A      Telefon: 89 67 88 313, 89 67 88 333  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Badania kierowców - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Psychiatria
  • laboratorium
   Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • laboratorium
    Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudsk 71 A     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)