POLECAMY

Usługi Medyczne "Śródmieście"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bytomska 8 (42-600 Tarnowskie Góry)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Tarnowskie Góry
tel.: 32 2853061

Jednostki - Usługi Medyczne "Śródmieście"

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1

  Tarnowskie Góry, Bytomska 8 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  Telefon: 32 2853061
  Email: umskonto@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia EKG
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2854087  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2855234  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2852857  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853861  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2852893  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2852941  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2852845  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia spirometrii
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2850506  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2852845  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 28533061  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2850506  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt szczepień
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8      Telefon: 32 2853061  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia pediatryczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologii dziecięcej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet fizykoterapii i masażu
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pomocy nocnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Pracownia EKG
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergii oddechowej
   Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologii dziecięcej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Gabinet fizykoterapii i masażu
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Punkt pomocy nocnej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Pracownia EKG
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia endokrynologiczna
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia alergii oddechowej
    Tarnowskie Góry, Bytomska 8     
 • Poradnia dla Dzieci Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27     
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • Poradnia Medycyny Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry, Bytomska 6 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  • Poradnia lekarza POZ
   Tarnowskie Góry, Bytomska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Bytomska 6     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia laseroterapii
   Tarnowskie Góry, Bytomska 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia Rejonowa Nr 6 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry, Witosa 61 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  • Poradnia lekarza POZ
   Tarnowskie Góry, Witosa 61     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Witosa 61     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Tarnowskie Góry, Witosa 61     
   Pracownie inne
 • Przychodnia Rejonowa Nr 7

  Tarnowskie Góry, Szwedzka 2 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  Telefon: 32 2853061
  Email: umskonto@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EKG
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2850506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2853715  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2      Telefon: 32 2852828  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Szczepienia - Otorynolaryngologia
   • Szczepienia - Neurologia
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Reumatologia
   • Szczepienia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatryczna
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia cytologiczna
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Pracownie inne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet masażu
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pracownia cytologiczna
    Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
    Pracownie inne
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Gabinet masażu
    Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia POZ dla dzieci
    Tarnowskie Góry, Szwedzka 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 i Nr 2

  Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  Telefon: 32 2853061
  Email: umskonto@poczta.onet.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wad postawy
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia leczenia nerwic
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852864  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16      Telefon: 32 2852828  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia hepatologiczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracowania audiometryczna
   Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia hepatologiczna
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia ortodontyczna
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Pracowania audiometryczna
    Tarnowskie Góry, Piłsudskiego 16     
    Pracownie inne
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry, Piastowska 17 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Tarnowskie Góry, Różana 1a (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  Telefon: 32 2853745
  Email: umskonto@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnowskie Góry, Różana 1a      Telefon: 32 2859777  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tarnowskie Góry, Różana 1a      Telefon: 32 2859777  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Różana 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Różana 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tarnowskie Góry, Różana 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Tarnowskie Góry, Różana 1a      Telefon: 322083061  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)