UNIWERSYTET SZPITAL KLINICZNY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Warszawska 30 (10-082 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 524 35 50

Jednostki - UNIWERSYTET SZPITAL KLINICZNY

 • Szpital

  Olsztyn, Warszawska 30 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 524 35 50
  Email: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl
  Witryna: www.uwm.edu.pl/szpital/
  • II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 08, 89 524 54 04  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 40, 89 524 53 93  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Inne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 11, 89 524 54 14  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 89, 89 524 53 88  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Kliniczny Neurologii
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 82, 89 524 53 55  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Klinika Neurochirurgii
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 73, 89 524 53 77  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Angiografia - Neurochirurgia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 33, 89 524 54 72  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Fizjoterapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychologia kliniczna
  • Apteka Szpitalna
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 39, 89 524 53 97  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 16  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Mikrobiologia lekarska
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Patomorfologia
  • Zakład Radiologii - Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa, USG, RTG
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 46, 89 524 54 43  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 01, 89 524 54 02  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Blok Operacyjny
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 86, 89 524 53 98  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Pracownia Endoskopii
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 89, 89 524 53 90  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 53 68  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownie Neurofizjologii: EEG i EMG
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 37  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 11  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortodoncja
   • Leczenie stacjonarne - Periodontologia
   • Leczenie stacjonarne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortodoncja
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Periodontologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 09  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologopedia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologopedia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Fizjoterapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologopedia
  • Oddział Udarowy
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neuropatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neuropatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 41  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Serologiczna wraz z Bankiem Krwi
   Olsztyn, Warszawska 30      Telefon: 89 524 54 18  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Urologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Olsztyn, Warszawska 30     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia EKG
   Olsztyn, Warszawska 30     
  • Pracownia Holterowska
   Olsztyn, Warszawska 30     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Urologiczny
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział Dermatologiczny
    Olsztyn, Warszawska 30     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Pracownia EKG
    Olsztyn, Warszawska 30     
   • Pracownia Holterowska
    Olsztyn, Warszawska 30     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/3 lata temu
brud, kible na druty mają połączone, co z tego kliniczny jak rehabilitacja jest dramat. nawet najlepszy personel na rehabilitacji nie da rady w tym syfie pracowac, a śruta też dramat i małe łóżka