Szpital Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wodociągowa 4 (45-221 Opole)
wojewodztwo: opolskie
powiat: M. Opole
tel.: 775414200

Jednostki - Szpital Wojewódzkiego...

 • Szpital

  Opole, ul. Wodociągowa 4 (opolskie / powiat M. Opole)
  Telefon: 775414200
  Email: sekretariat@wszn.opole.pl
  • Oddział Neurologii dla Dorosłych "A"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Neurologii dla dorosłych "B"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział neurologii dla dzieci i młodzieży
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział psychiatrii dla dorosłych "A"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii dla dorosłych "B"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii dla dorosłych "C"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba przyjęć
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład radiologii z pracowniami RTG, EKG, UDP, USG
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie elektrodiagnostyki EEG, EMG
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Pododdział leczenia nerwic dziennego oddziału rehabilitacji psychiatrycznej
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pododdział wzmożonego nadzoru psychiatrycznego oddziału psychiatrii dla dorosłych "A"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
  • Oddział Udarowy "A"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Udarowy "B"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pododdzał leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "A"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Pododdział psychogeriatryczny oddziału psychiatrii dla dorosłych "B"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "C"
   Opole, ul. Wodociągowa 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dzienny psychiatryczny
    Opole, ul. Wodociągowa 4     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Pododdzał leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "A"
    Opole, ul. Wodociągowa 4     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Pododdział psychogeriatryczny oddziału psychiatrii dla dorosłych "B"
    Opole, ul. Wodociągowa 4     
    Oddział psychogeriatryczny
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "C"
    Opole, ul. Wodociągowa 4     
    Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)