SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Raciborska 26 (40-074 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 15 231 do 4; 32 25 82 457 do 8

Jednostki - SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

 • Zespół Nr 1 "S" Katowice, ul. Raciborska 27

  Katowice, ul. Raciborska 27 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 15 231 do 4
  Email: szpital@szpital.net.pl
  Witryna: www.szpital.net.pl
  • Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dermatologiczny
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Chorób Płuc
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Onkologiczny
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Dermatologiczny Dziecięcy
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Zakład Radioterapii
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Dział Anestezjologii
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Leczenia Jednego Dnia ( w zakresie: laryngologii, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, neurologii z zakresu neurochirurgii, onkologii, dermatologii, urologii)
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Pracownia Fizyki Medycznej
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   • Nadzór radiologiczny - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Fizyka medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Fizyka medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Fizyka medyczna
   • Nadzór radiologiczny - Fizyka medyczna
  • Pracownia Brachyterapii
   Katowice, ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II
   Katowice, ul. Raciborska 27     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • Ambulatorium Zabiegowe
   Katowice, ul. Raciborska 27     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Katowice, ul. Raciborska 27     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Gabinet Rehabilitacji
   Katowice, ul. Raciborska 27     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II
    Katowice, ul. Raciborska 27     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Ambulatorium Zabiegowe
    Katowice, ul. Raciborska 27     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia Patologii Noworodka
    Katowice, ul. Raciborska 27     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Gabinet Rehabilitacji
    Katowice, ul. Raciborska 27     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zespół Nr 2 "S" Katowice, ul. Józefowska 119

  Katowice, ul. Józefowska 119 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 82 457 do 8
  Email: szpital@szpital.net.pl
  Witryna: www.szpital.net.pl
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Dział Anestezjologii
   Katowice, ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Katowice, ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny
   Katowice, ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Geriatryczny
   Katowice, ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Chorób Metabolicznych
   Katowice, ul. Józefowska 119     
   Oddział chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Katowice, ul. Józefowska 119     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Katowice, ul. Józefowska 119     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Lekarza POZ
   Katowice, ul. Józefowska 119     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Metabolicznych
    Katowice, ul. Józefowska 119     
    Oddział chorób metabolicznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Katowice, ul. Józefowska 119     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Pracownia Endoskopii
    Katowice, ul. Józefowska 119     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Lekarza POZ
    Katowice, ul. Józefowska 119     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)