SZPITAL W AMERYCE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: 21 (11-015 Olsztynek, Ameryka)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Olsztynek obszar wiejski
tel.: 89 51 94 811

Jednostki - SZPITAL W AMERYCE

 • Szpital w Ameryce

  Olsztynek, Ameryka, 21 (warmińsko-mazurskie / powiat Olsztynek obszar wiejski)
  Telefon: 89 51 94 811
  Email: szpital@ameryka.com.pl
  Witryna: www.ameryka .com.pl
  • izba przyjęć
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • oddział rehabilitacyjny
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 8951 94 823  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział alergologiczno - rehabilitacyjny
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
  • dział pobytu dziennego
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • dział fizjoterapii
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • dział farmacji
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
  • pracownia badań funkcjonalnych
   Olsztynek, Ameryka, 21     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • dział żywienia
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pracownia masażu leczniczego
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dział opieki całodobowej nad dziećmi z opiekunami
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • pododdział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci oddziału alergologiczno - rehabilitacyjnego
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej - oddziału rehabilitacyjnego
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 51 94 823  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
  • pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej oddziału alergologiczno-rehabilitacyjnego
   Olsztynek, Ameryka, 21      Telefon: 89 519 48 15  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
  • pododdział pulmonologiczny oddziału alergologiczno -rehabilitacyjnego
   Olsztynek, Ameryka, 21     
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pododdział reumatologiczny oddziału alergologiczno-rehabilitacyjnego
   Olsztynek, Ameryka, 21     
   Oddział reumatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pododdział pulmonologiczny oddziału alergologiczno -rehabilitacyjnego
    Olsztynek, Ameryka, 21     
    Oddział chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • pododdział reumatologiczny oddziału alergologiczno-rehabilitacyjnego
    Olsztynek, Ameryka, 21     
    Oddział reumatologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)