Szpital św. Jana

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: dra Józefa Balewskiego 1 (83-200 Starogard Gdański)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Starogard Gdański
tel.: 58 56 23 031

Jednostki - Szpital św. Jana

 • Szpital św. Jana

  Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1 (pomorskie / powiat Starogard Gdański)
  Telefon: 58 56-230-31
  Email: sekretariat@szpital-starogard.pl
  Witryna: www.szpital-starogard.pl
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pediatryczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • USG - Pediatria
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział okulistyczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział kardiologiczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział neurologiczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Oddział udarowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba przyjęć szpitala
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział chemioterapii
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Blok operacyjny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki bakteriologicznej
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład patomorfologii
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład endoskopii
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Apteka szpitalna
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dyspozytornia
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58-56-230-31  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespól transportu sanitarnego
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 5623031  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 56-230-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 56-230-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 56-230-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: 58 56-230-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chemioterapii dziennej
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1      Telefon: (58) 56 230 31  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Starogard Gdański, dra Józefa Balewskiego 1     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)