POLECAMY

SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 22 (34-200 Sucha Beskidzka)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Sucha Beskidzka
tel.: 33 872 31 00

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital Rejonowy im. Dr Jana Gawlika

  Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
  Telefon: 33 872 31 00
  Email: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
  Witryna: www.zozsuchabeskidzka.pl
  • Oddział Wewnętrzny Pododdział Nefrologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział Neurologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Pediatryczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Neonatologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 033 872 31 00  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Położniczy rooming-in
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgiczny Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Stacja Dializ
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Izba Przyjęć
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Izba Przyjęć Pediatryczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Blok Operacyjny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Apteka Szpitalna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chemioterapii Onkologicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 01  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Psychologii Klinicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 03  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Spirometrii
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia EEG
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonografii Dopllerowskiej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Pracownia USG
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół wyjazdowy "P" - podstawowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy "S" - specjalistyczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dział Rehabilitacji
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Rehabilitacji
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Reumatologiczny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Zespół wyjazdowy "P" - podstawowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Położnicza
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Szkoła Rodzenia
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 877 10 01  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Pododdział Udarowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie stomatologiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie stomatologiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 33 872 31 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22      Telefon: 033 872 31 00  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia WZW
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
  • Centralna Sterylizatornia
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
  • Oddział ratunkowy
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
  • Izba Przyjęć Oddziału Wewnętrznego w Jordanowie
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia WZW
    Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   • Centralna Sterylizatornia
    Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   • Oddział ratunkowy
    Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   • Izba Przyjęć Oddziału Wewnętrznego w Jordanowie
    Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
 • Szpital im.Ks. Stanisława Czartoryskiego

  Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17 (małopolskie / powiat Maków Podhalański miasto)
  Telefon: 33 877 10 01
  Email: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
  Witryna: www.zozsuchabeskidzka.pl
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17      Telefon: 33 877 10 01  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Wewnętrzny
   Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć
   Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17      Telefon: 33 877 10 01  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna paliatywna
  • Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
   Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17      Telefon: 33 877 10 01  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Maków Podhalański, AL. ALEJA KASZTANOWA 17     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
 • Oddział Wewnętrzny w Jordanowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jordanów, Piłsudskiego 79
  • Oddział wewnętrzny w Jordanowie
   Jordanów, Piłsudskiego 79     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
  • Poradnia Internistyczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Internistyczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia Sportowa
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Konsultacyjna Pediatryczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Padaczki
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
  • Poradnia Choroby Parkinsona i Chorób Otępiennych
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
  • Poradnia Lekarza Zakładowego
   Sucha Beskidzka, UL. SZPITALNA 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
 • Dział Pomocy Doraźnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sucha Beskidzka, Szpitalna 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
  • Ambulatorium Ogólne
   Sucha Beskidzka, Szpitalna 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium Ogólne
   Sucha Beskidzka, Szpitalna 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Sucha Beskidzka, Szpitalna 22     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny"O"
   Sucha Beskidzka, Szpitalna 22     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Stanowisko Dyspozytora Medycznego
   Sucha Beskidzka, Szpitalna 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Dział Rehabilitacji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sucha Beskidzka, Szpitalna 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Maków Pohalański, Kasztanowa 17 (małopolskie / powiat Maków Podhalański miasto)
 • Zespół Domowego Leczenia Tlenem Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sucha Beskidzka, Szpitalna 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
 • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sucha Beskidzka, Szpitalna 22 (małopolskie / powiat Sucha Beskidzka)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)