Szpital Specjalistyczny MATOPAT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Storczykowa 8/10 (87-100 Toruń)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Toruń
tel.: 56 65 94 800

Jednostki - Szpital Specjalistyczny MATOPAT NZOZ

 • Szpital Specjalistyczny MATOPAT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Toruń, Storczykowa 8 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 94 800
  Email: szpital.matopat@tzmo.com.pl
  Witryna: www.szpital.matopat.pl
  • Izba Przyjęć
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594800  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Łóżkowy II
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594882  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594800  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pracownia RTG
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594831  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok Operacyjny
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594877  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia EKG
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594937  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594800  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Fiberoendoskopii
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594832  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Łóżkowy I
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594865  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Toruń, Storczykowa 8      Telefon: 566594800  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Łóżkowy I
   Toruń, Storczykowa 8     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Toruń, Storczykowa 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Toruń, Storczykowa 8     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Sterylizacja Centralna
   Toruń, Storczykowa 8     
   Sterylizatornia
  • Laboratorium Analityczne
   Toruń, Storczykowa 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Łóżkowy I
    Toruń, Storczykowa 8     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Alergologiczna
    Toruń, Storczykowa 8     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pracownia Echokardiograficzna
    Toruń, Storczykowa 8     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Sterylizacja Centralna
    Toruń, Storczykowa 8     
    Sterylizatornia
   • Laboratorium Analityczne
    Toruń, Storczykowa 8     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakładowa Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Toruń, Żółkiewskiego 20/26 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dl;a Kierowców
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Laryngologiczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Internistyczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet EKG i Spirografii
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet USG
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Audiometrii
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Reumatologiczna
   Toruń, Żółkiewskiego 20/26     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)