Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Gimnazjalna 41 B (26-200 Końskie)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Końskie miasto
tel.: 41 390 23 50

Jednostki - Szpital Specjalistyczny im. Św....

 • Szpital Specjalistyczny św.Łukasza

  Końskie, Gimnazjalna 41 B (świętokrzyskie / powiat Końskie miasto)
  Telefon: 41 390 23 50
  Email: szpital@zoz.konskie.pl
  Witryna: www.zoz.konskie.pl
  • Oddział Kardiologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Świetokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny ze stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pediatryczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Świętokrzyskie Centrum Reumatologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Dermatologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Nefrologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 50  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 22 01  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 22 10  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Stacja Dializ
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 40  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 38  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 38  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 22 91  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Bank Krwi
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 97  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 22 96  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Neurologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 63  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 63  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Apteka szpitalna
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 27  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 82  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 24 02  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 24 02  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B      Telefon: 41 390 23 94  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Dermatologiczny Dzienny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Reumatologiczny Dzienny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Patomorfologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Pracownia Patomorfologii i Prosektorium
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
  • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Wewnętrznych
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Rehabilitacyjny
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Intensywnej Terapii
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Dermatologiczny Dzienny
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Reumatologiczny Dzienny
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Izba Przyjęć Szpitala
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Izba przyjęć szpitala
    • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
    • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
    • Usługi lecznicze - Medycyna rodzinna
   • Pracownia Patomorfologii
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Pracownia Patomorfologii i Prosektorium
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
    Końskie, Gimnazjalna 41 B     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Końskie, Gimnazjalna 41 B (świętokrzyskie / powiat Końskie miasto)
  • Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Pracownie Diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Końskie, Gimnazjalna 41 B (świętokrzyskie / powiat Końskie miasto)
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii i Metodyki
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Prątka Kocha
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Gazometrii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia WR
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG przy Izbie Przyjęć
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Naczyniowych
   Końskie, Gimnazjalna 41 B     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Angiografia - Diagnostyka laboratoryjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)