Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Warszawska 2 (52-114 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 342-86-31

Jednostki - Szpital Specjalistyczny im. A....

 • Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

  Wrocław, Warszawska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3428631
  Email: Szpital-brochow@isp.pl
  • Oddział neonatologiczny z pododdziałami
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałami
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chorób wewnętrznych i geriatrii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział pediatryczno - reumatologiczny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Blok operacyjny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok porodowy
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Dział anestezjologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka
   Wrocław, Warszawska 2     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i badań dopplerowskich
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia elektrofizjologii i badań hollterem
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii II p.
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii III p
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii I p
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym- położnictwa aseptycznego
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym- położnictwo
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - ginekologia
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - ginekologia operacyjna
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - patologia ciąży
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Centralna izba przyjeć
   Wrocław, Warszawska 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Pediatryczno-Reumatologicznym Ip
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy w Oddziale Pediatryczno-Reumatologicznym II p
   Wrocław, Warszawska 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Pediatria
  • Oddział internistyczno - gastrologiczny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział internistyczno - diabetologiczny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział intensywnej terapii noworodka
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział patologii noworodka
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział patologii ciąży
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział ginekologiczny
   Wrocław, Warszawska 2     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Wrocław, Warszawska 2     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Izba przyjęć internistyczna
   Wrocław, Warszawska 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Warszawska 2     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Warszawska 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Wrocław, Warszawska 2     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia laktacyjna
   Wrocław, Warszawska 2     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział internistyczno - gastrologiczny
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział internistyczno - diabetologiczny
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział kardiologiczny
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział intensywnej terapii noworodka
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Oddział patologii noworodka
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział patologii ciąży
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział ginekologiczny
    Wrocław, Warszawska 2     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Wrocław, Warszawska 2     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Izba przyjęć internistyczna
    Wrocław, Warszawska 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Izba przyjęć ginekologiczno - położnicza
    Wrocław, Warszawska 2     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Poradnia diabetologiczna
    Wrocław, Warszawska 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Wrocław, Warszawska 2     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia laktacyjna
    Wrocław, Warszawska 2     
    Poradnia laktacyjna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Warszawska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Pracownia analityki ogólnej
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia parazytologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hormonów
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia cytologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Dział Rehabilitacji Leczniczej

  Wrocław, Warszawska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3428631
  • Pracownia fizjoterapii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Elektrodiagnostyki

  Wrocław, Warszawska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 3428631
  • Pracownia USG serca
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia USG jamy brzusznej
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia USG
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia USG tarczycy
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia USG
   • USG - Endokrynologia
  • Pracownia USG ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG piersi
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Warszawska 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia histopatologii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia histopatologii
   • Inne
  • Pracownia mammografii
   Wrocław, Warszawska 2     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia histopatologii
    Wrocław, Warszawska 2     
    Pracownia histopatologii
    • Inne
   • Pracownia mammografii
    Wrocław, Warszawska 2     
    Pracownia mammografii
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dział Radiologii

  Wrocław, Warszawska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 342-86-31
  Email: szpital_brochow@isp.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)