Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Ułańska 28 (99-400 Łowicz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łowicz
tel.: 46 8375611

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Przychodnia ogólna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łowicz, Stary Rynek 17 (łódzkie / powiat Łowicz)
  • Poradnia lekarza POZ
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycy szkolnej
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
 • Przychodnia stomatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łowicz, Stary Rynek 17 (łódzkie / powiat Łowicz)
  • Poradnia stomatologiczna
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Łowicz, Stary Rynek 17     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Szpital

  Łowicz, ul. Ułańska 28 (łódzkie / powiat Łowicz)
  Telefon: 46 837 56 11
  Email: lowzoz@pro.onet.pl
  Witryna: www.zoz.pol.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział położniczo - ginekologiczny
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział pediatryczny
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Oddział fizjoterapii i rehabilitacji
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8382672  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział neonatologiczny
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Oddział neonatologiczny
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Apteka zakładowa
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba przyjęć szpitalna ogólna
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć oddziału położniczo - ginekologicznego
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba przyjęć oddziału pediatrycznego
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Izba przyjęć oddziału fizjoterapii i rehabilitacji
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8382672  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Blok operacyjny
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Sterylizatornia
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział opieki długoterminowej
   Łowicz, ul. Ułańska 28     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział opieki długoterminowej
    Łowicz, ul. Ułańska 28     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Dział diagnostyki medycznej

  Łowicz, ul. Ułańska 28 (łódzkie / powiat Łowicz)
  Telefon: 46 8375611
  Email: lowzoz@pro.onet.pl
  Witryna: www.zoz.pol.pl
  • Laboratorium centralne. Pracownia analityki ogólnej
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium centralne. Pracownia biochemii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium crentralne . Pracownia serologii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium centralne. Pracownia Wassermanowska
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium centralne. Pracownia bakteriologii.
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonografii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Zakład patomorfologii . Pracownia anatomii patologicznej
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Zakład patomorfologii. Pracownia cytologii.
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Zakład patomorfologii. Pracownia histopatologii.
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Łowicz, ul. Ułańska 28      Telefon: 46 8375611  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Łowicz, ul. Ułańska 28     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia rentgenodiagnostyki
    Łowicz, ul. Ułańska 28     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)