POLECAMY

Szpital Pediatryczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Rzgowska 281/289 (93-338 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 27 11 000

Jednostki - Szpital Pediatryczny Instytutu...

 • Szpital Pediatryczny

  Łódź, ul. Rzgowska 281/289 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 27 11 000
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka "B"
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neonatologiczny
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neonatologia
  • Dział Przyjęć "B"
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pedriatryczne Abulatorium Pomocy Doraźnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Dział Pedriatrycznej Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Gastroenterologii i Pediatrii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 20 64  
   Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Rehabilitacja dzienna - Gastroenterologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Pododdział Gastroenterologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 20 64  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopowa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopowa dla dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • II Klinika Pedriatrii i Alergologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
  • Pododdział Alergologii dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • III Klinika Pedriatrii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Klinika Kardiologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 21 77  
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Echokardiografii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia hemodynamiki
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Kardiologii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 21 77  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia hemodynamiki dla dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia hemodynamiki dla dzieci
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Klinika Kardiochirurgii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiochirurgia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pododdział Kardiochirurgii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pododdział Nefrologii dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Pododdział Dializoterapii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Stacja dializ
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Pododdział Nefrologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział nefrologiczny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Nefrologia
   • Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Pododdział Dializoterapii dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Stacja dializ dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia dziecięca
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pododdział Leczenia Oparzeń
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Pododdział Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Klinika Neurochirurgii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
  • Pododdział Neurochirurgii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Kręgosłupa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Ortopedii i Traumatologii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Chirurgii Ręki dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Otolaryngologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 21 25  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Otorynolaryngologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pododdział Otolaryngologii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 27 12 125  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia endoskopowa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia endoskopowa dla dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Klinika Neurologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pododdział Neurologii dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Klinika Okulistyki
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Okulistyka
   • Rehabilitacja dzienna - Okulistyka
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Pododdział Okulistyki dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Pododdział Niemowlęcy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok Operacyjny Pedriatryczny
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pedriatrycznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział Leczenia Urazów Wielonarządowych u Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 16 04  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 27 11 000  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 27 11 000  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)