Szpital MSW w Rzeszowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Krakowska 16 (35-111 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 86 43 312

Jednostki - Szpital MSW w Rzeszowie

 • Szpital

  Rzeszów, Krakowska 16 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 86 43 312
  Email: sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Ginekologicznym
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Apteka Zakładowa
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 8643312  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Rzeszów, Krakowska 16      Telefon: 17 86 43 312  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Neurologiczny
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologii
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Neurologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Kardiologia
  • Oddział Udarowy
   Rzeszów, Krakowska 16     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział Neurologiczny
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Oddział Ginekologiczny
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Pracownia Analityki Ogólnej
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Biochemii
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Chemii Klinicznej
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Cytologii
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Hematologii
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Serologii
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Bank Krwi
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Bank krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Chirurgia ogólna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Neurologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Kardiologia
   • Oddział Udarowy
    Rzeszów, Krakowska 16     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
 • Przychodnia w Lesku Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lesko, W. Pola 4 (podkarpackie / powiat Lesko miasto)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lesko, W. Pola 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Lesko, W. Pola 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Lesko, W. Pola 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Lesko, W. Pola 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Przychodnia w Nisku Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nisko, Sandomierska 6 (podkarpackie / powiat Nisko miasto)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Nisko, Sandomierska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Nisko, Sandomierska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Nisko, Sandomierska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia w Stalowej Woli Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stalowa Wola, Popiełuszki 24 (podkarpackie / powiat Stalowa Wola)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Stalowa Wola, Popiełuszki 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy POZ
   Stalowa Wola, Popiełuszki 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień POZ
   Stalowa Wola, Popiełuszki 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)