Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Janusza Korczaka 23 (18-100 Łapy)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Łapy miasto
tel.: 85 81 42 439

Jednostki - Szpital

 • Szpital SP ZOZ w Łapach

  Łapy, ul. Janusza Korczaka 23 (podlaskie / powiat Łapy miasto)
  Telefon: 85 81 42 439
  Email: szpital_lapy@bk.home.pl
  • Izba Przyjęć
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział dziecięcy z izbą przyjęć
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział chirurgiczny
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo ginekologiczne
  • Pododział noworodkowy
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok operacyjny
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42439  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Centralne laboratorium analityczno-bakteriologiczne z pracownią serologiczną
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka szpitalna
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia badań nieinwazyjnych serca
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia medycyny obrazowej - rentgenodiagnostyki ogólnej i usg
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Stacja dializ
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 81 42 439  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej i usg
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23      Telefon: 85 73 21 087  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział rehabilitacji
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Centralna sterylizatornia
   Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla przewlekle chorych
    Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Dział rehabilitacji
    Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Centralna sterylizatornia
    Łapy, ul. Janusza Korczaka 23     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
ten szpital to Zenia - niech nauczą się operować dobrze !