Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Krakowska 91 (39-200 Dębica)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Dębica
tel.: 14 67 03 621

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Dębica, ul. Krakowska 91 (podkarpackie / powiat Dębica)
  Telefon: 14 67 03 621
  • Oddział Wewnętrzny I
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 353  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 358  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kardiologia
  • Oddzial Chirurgii Ogólnej z Pododziałem Gastroenterologii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 314  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddzial Ginekologiczno-Położniczy
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 327, 14 68 08 325  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Dziecięcy
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 368, 14 68 08 375  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neurologiczny
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 386  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 348  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 383, 14 68 08 483  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 312  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddzial Noworodków i Wcześniaków
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 331  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Psychiatryczny I
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 03 663  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny II
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 03 649  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny III
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 03 638  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 03 601  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 310  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Rehabilitacji z Pododziałem Rehabilitacji Dziecięcej
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 338  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok operacyjny
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 412  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 271  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Apteka szpitalna
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 422  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium Centralne
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 481  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 417  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 410  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiologii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 6808475  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektroencefalografii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 301  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia echokardiografii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 464  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rehabilitacji
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 451  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szkoła Rodzenia
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 327  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Stacja Dializ
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 414  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pracownia Anatomopatologiczna
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 495  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Medycyna sądowa
  • Oddział odwykowy
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 03 654  
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 6803632  
   Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 294  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne
  • Pomoc Doraźna
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia ultrasonografii
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia gastrofiberoskopii
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia endoskopii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyczna
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyczna
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia cytologii
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Pediatryczna Specjalistyczno-Konsultacyjna
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia konsultacyjna przy Oddziałach Psychiatrycznych
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Hospicjum Domowe
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc Doraźna
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia ultrasonografii
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia gastrofiberoskopii
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia endoskopii
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia rentgenodiagnostyczna
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia rentgenodiagnostyczna
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia tomografii komputerowej
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia elektrokardiografii
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia cytologii
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Pediatryczna Specjalistyczno-Konsultacyjna
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia konsultacyjna przy Oddziałach Psychiatrycznych
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Hospicjum Domowe
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum Domowe
    Dębica, ul. Krakowska 91     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Pomoc Doraźna

  Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6 (podkarpackie / powiat Dębica)
  Telefon: 14 68 08 274
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 21 998  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Dyspozytornia medyczna
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6      Telefon: 14 68 08 274  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
    Dębica, ul. Kwiatkowskiego 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Dębica, ul. Krakowska 91 (podkarpackie / powiat Dębica)
  Telefon: 14 67 03 621
  • Pracownia Ultrasonografii
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 364  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyczna
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 365  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyczna
   Dębica, ul. Krakowska 91     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 461  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Dębica, ul. Krakowska 91      Telefon: 14 68 08 462  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (5)
/rok temu
To co się wyprawia w tym szpitalu to tragedia , no ale co się dziwić najlepsi lekarze przenieśli się do Tarnowa i Rzeszowa .
/rok temu
Tak zgadzam sie ze sa odzialy gdzie niedbaja o pacjenta,pacjent zle sie czuje zglasza lekarzowi on przepisuje coraz inne tabletki na nadcisnienie i co?p o dwuch tygodniach nadal nadcisnienie wzrasta na 260 na 180 ,karetka przyjezdza pacjent londuje na sorze na drugi dzien jest to samo ,to odzial dializ ,natomiast ortopedia sa tam lekarze ja znam dwuch pan W i pan Ś ,tam dbaja o ludzi ,zycze tym lekarzom wszystkiego najlepszego.
/3 lata temu
szpital w dębicy to dno !!!!!!!!! Jak tylko możecie wybierajcie inny. Mojego męża w zaawansowanej gruźlicy zdiagnozowali że jest alkoholikiem i znalazł się w szpitalu z powodu ALKOHOLU. KUR.... że ktoś wypije pare piw w tygodniu to jest od razu u nich alkoholikiem. No pewnie tak najlepiej, pozbyć się człowieka, nasyłać psychiatrę czy psychologa na człowieka prawie na wykończeniu, który nie pamięta dokładnie pobytu w dębickim szpitalu - całe szczęście odesłali go do MIELCA! Choć tyle rozumu mieli. Bezczelni lekarze, brak zainteresowania pacjentem, mąż dzwonił wiele razy dzwonkiem i nie mógł się doczekać pielęgniarki. Jak można człowieka prawie w zapaści wypytywać jaki jest dzień tygodnia i dlaczego znalazł się w szpitalu a żonie powiedzieć że mąż ma delirkę. Kur Warszawa nie choduje!!!!! Jak mu się miały ręce nie trząść jak miał temperaturę poniżej 33 stopni Celsjusza i ciśnienie 60/40 a jak się w Mielcu okazało zaawansowaną gruźlicę. DNO
POKAŻ KOMENTARZE (2)