POLECAMY

SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. STĘPIŃSKA 19/25, ( Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 318-60-00

Jednostki - SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY...

 • Szpital-Oddziały

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 318-60-00
  Email: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Pododdział kardiologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pododdział chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział chirurgii ogólnej jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pododdział okulistyczny jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Pododdział otolaryngologii jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba przyjęć
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Blok operacyjny chirurgii ogólnej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Blok operacyjny
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok operacyjny okulistyczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok operacyjny otolaryngologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Apteka zakładowa
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Urządzenia medyczne
   • Pozostałe wyroby
  • Ośrodek leczenia niewydolności oddechowej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Sterylizatornia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pododdział nefrologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział udarowy
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział okulistyki dziecięcej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział diabetologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pododdział gastroenterologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział geriatryczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Pododdział dla przewlekle chorych
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział opieki paliatywnej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Pododdział gastroenterologii jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział leczenia uzależnień
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział detoksykacji ( alkoholowy )
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Pododdział neurologii jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział rehabilitacyjny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Pododdział chirurgiczny przewodu pokarmowego
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział transplantacji wątroby
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział transplantacji wątroby
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pododdział chirurgii urazowo ortopedycznej jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział alergologiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Pododdział neurochirurgiczny
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Pododdział intensywnej terapii jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego jednego dnia
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział diabetologiczny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział diabetologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Pododdział gastroenterologiczny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Pododdział geriatryczny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Pododdział dla przewlekle chorych
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pododdział opieki paliatywnej
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Pododdział gastroenterologii jednego dnia
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Pododdział leczenia uzależnień
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Pododdział detoksykacji ( alkoholowy )
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Pododdział neurologii jednego dnia
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział rehabilitacyjny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pododdział rehabilitacji narządu ruchu
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Pododdział chirurgiczny przewodu pokarmowego
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pododdział chirurgii onkologicznej
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pododdział transplantacji wątroby
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział transplantacji wątroby
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pododdział chirurgii urazowo ortopedycznej jednego dnia
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pododdział alergologiczny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Pododdział neurochirurgiczny
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Pododdział intensywnej terapii jednego dnia
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego jednego dnia
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
 • Pracownie Diagnostyczne

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 318-60-00
  Email: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
  • Pracownia audiometryczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia densytometrii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia densytometryczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektroencefalograficzna EEG
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia elektrokardiologiczna EKG
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektromiograficzna EMG
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia elektronystagmograficzna-ENG
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia holtera
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia laserowa
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia rhinomanometrii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia echokardiologiczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia endoskopii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia aparatów słuchowych
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyczna
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Pracownia gastroskopii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia kolanoskopii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia aparatów słuchowych
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Pracownia diagnostyczna
    • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Pracownia gastroskopii
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia kolanoskopii
    Warszawa, Stępińska 19/25     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 318-60-00
  Email: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
  • Bank krwi
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia analityczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologiczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemiczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 318-60-00
  Email: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
  • Pracownia dopplera
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia USG
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenowska
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 318-60-00
  Email: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
  • Pracownia patomorfologii
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Stępińska 19/25 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Stępińska 19/25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)