Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Strzelców Bytomskich 11 (41-500 Chorzów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Chorzów
tel.: 32 34 99 115

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  Telefon: 32 34 99 115
  Email: zsm@zsm.com.pl
  Witryna: www.zsm.com.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 179  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Reumatologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 161  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 156  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 160  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 713  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dermatologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 166  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Apteka szpitalna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 149  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba przyjęć
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 207  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 732  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Izba Przyjęć
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 757  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 174  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Endokrynologiczno - Diabetologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 161  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Neurologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 188  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 162  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny Ginekologiczno-Położniczy
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 199  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Hematologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 725  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Centralna Sterylizatornia
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 101  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Udarowy
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 188  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Blok Operacyjny Okulistyczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 755  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11      Telefon: 32 34 99 161  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Stacja Dializ (6 stanowisk)
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych III
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny II
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Noworodkowy
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Geriatryczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Szkoła rodzenia
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium bakteriologiczne
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG w Oddziale Urologicznym
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG-Holter
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownie inne
  • Poradnia Nefrologiczna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Okulistyczny
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny Oddziału Okulistycznego
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Apteka Szpitalna
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Przyszpitalna Poradnia Cukrzycowa
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Ginekologicznego
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Sale Porodowe
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Sala do Cięć Cesarskich
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Wewnętrznych II
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Stacja Dializ (6 stanowisk)
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział Chorób Wewnętrznych III
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny II
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Urologiczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Otolaryngologiczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oddział Noworodkowy
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Geriatryczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Szkoła rodzenia
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Laboratorium bakteriologiczne
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia RTG w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG w Oddziale Urologicznym
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia EKG-Holter
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownie inne
   • Poradnia Nefrologiczna
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Kardiologiczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Ginekologiczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Chirurgii Ogólnej
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oddział Okulistyczny
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Blok Operacyjny Oddziału Okulistycznego
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Apteka Szpitalna
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Pracownia Endoskopii
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Przyszpitalna Poradnia Cukrzycowa
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Ginekologicznego
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Sale Porodowe
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Sala porodowa
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Sala do Cięć Cesarskich
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pracownia Hemodynamiki
    Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11     
    Pracownia angiografii
    • Angiografia - Angiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • Poradnie specjalistyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chorzów, Strzelców Bytomskich 11 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Chorzów, Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Urologiczna
   Chorzów, Strzelców Bytomskich 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • Szpital im. dr. J. Rostka w Chorzowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chorzów, Karola Miarki 40 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  • Przyszpitalna Poradnia Medycyny Pracy
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium Analityczne
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Anatomopatologii
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Pracownie inne
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczna
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przyszpitalna Poradnia Onkologiczna
   Chorzów, Karola Miarki 40     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • Szpital im. dr. W. Styczyńskiego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chorzów, Szpitalna 25 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Pracownia Endoskopii
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Pracowni Diagnostycznych
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Pracownie inne
  • Laboratorium Analityczne
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Sekcja Anatomopatologii
   Chorzów, Szpitalna 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia Chirurgiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chorzów, Szpitalna 24 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  • Poradnia Chirurgiczna
   Chorzów, Szpitalna 24     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna
   Chorzów, Szpitalna 24     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)