Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji Caritas Diecezji Łowickiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 3 (99-400 Łowicz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łowicz
tel.: 46 8375352

Jednostki - Stacja Opieki - Centrum...

 • przychodnia

  Łowicz, Długa 3 (łódzkie / powiat Łowicz)
  Telefon: 46 8375352
  Email: lowicz@caritas.pl
  Witryna: www.diecezja.lowicz.pl/caritas
  • poradnia promocji zdrowia
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • hospicjum domowe
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet zabiegowy
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • szkoła rodzenia
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki - EKG
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • punkt pobierania materiału do badań
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet położnej środowiskowej
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia fizjoterapii
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Łowicz, Długa 3      Telefon: 468375352  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łowicz, Długa 3     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • zespół długoterminowej opieki zdrowotnej
   Łowicz, Długa 3     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Łowicz, Długa 3     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • zespół długoterminowej opieki zdrowotnej
    Łowicz, Długa 3     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)