Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku

adres: Żwirki i Wigury 5 (06-130 Nasielsk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Nasielsk miasto
tel.: 023 693-14-28

Jednostki - Stacja Opieki - Centrum...

 • Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku

  Nasielsk, Żwirki i Wigury 5 (mazowieckie / powiat Nasielsk miasto)
  Telefon: 023 693-14-28
  Email: plock@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Leczenie stomatologiczne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Nasielsk, Żwirki i Wigury 5     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)